Letní škola s Jules a Jim – třídenní prezenční kurz s přihláškou

Letní škola s Jules a Jim – třídenní prezenční kurz s přihláškou

JAK PRACOVAT SE TŘÍDOU, KDE TO SKŘÍPE?
ANEB JAK NA TO, ABYCHOM SE ZNOVU OCITLI NA JEDNÉ LODI…

Termín: 21. – 23. 8. 2024, vždy 9:00 – 16:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • jak pomocí (nejen) TH pracovat s „rozklíženou” třídou
 • jak monitorovat a řešit problémy ve třídě
 • jak získat jistotu při práci s jednotlivci i celým třídním kolektivem
 • jak připravit a vést TH věnované podpoře soudržnosti skupiny – ve třídě, která je „pohodová“, ale hlavně ve třídě, která je „náročná“

 

Cena: 4 900,- Kč / osoba

Po kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 15. 8. 2024. 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Letni-skola-JaJ-Jak-pracovat-se-tridou-kde-to-skripe-1

Jak udělat adapt’ák – 30. 8. – otevřený kurz s přihláškou

Jak udělat adapt’ák – 30. 8. – otevřený kurz s přihláškou

Termín: 30. 8. 2024, 9:00 – 16:30
Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady
Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Obsah kurzu:

 • seznámení se základními pojmy, pravidly a principy (Kolbův cyklus, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, aktivity a jejich cíle, reflexe)
 • praktický nácvik vedení aktivit a reflexí
 • sestavení harmonogramu adaptačního programu pro vlastní třídu

Co získáte:

 • osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního programu odpovídající dobré praxi i praktické dovednosti
 • naučíte se evaluovat aktivity, rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu
 • certifikát o absolvování kurzu

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 23. 8. 2024.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Letak-adaptak-2024.pdf

Jak mluvit s dětmi o sexualitě a genderu, aneb úvod do LGBTQ+ tematiky pro rodiče – 13. 6. – otevřený webinář

Jak mluvit s dětmi o sexualitě a genderu, aneb úvod do LGBTQ+ tematiky pro rodiče – 13. 6. – otevřený webinář

Jules a Jim z.ú. pořádá ve spolupráci s Gender studies webinář pro rodiče:

Termín: čtvrtek 13. 6. 2024, 17:00 – 19:00

Obsah:

Webinář přináší základní úvod do tématu sexuality a genderové indentity a je vhodný pro rodiče, kteří mají doma LGBTQ+ dítě, ale i pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco víc o queer tématice.

Vysvětlíme si základní pojmy, které se tématu týkají. Představíme si také řadu podpůrných organizací, kam je možné se obrátit pro pomoc.

Bude prostor i pro společnou diskusi a vyjasnění si konkrétních situací.

Webinář povede Mgr. Agáta Hrdličková, která vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, dlouhodobě se věnuje primární prevenci se zaměřením na sexuální výchovu a LGBTQ+ tematiku.
Pracuje jako lektorka, školitelka a genderová expertka v organizacích Gender Studies, o.p.s. a Jules a Jim, z.ú.

Cena: 390,- Kč / osoba

Všem přihlášeným bude k dispozici také videozáznam webináře, a to po dobu 7 dní od jeho zveřejnění.

Závazně přihlašovat se můžete přes odkaz ZDE.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM, odkaz pro připojení obdržíte emailem po uhrazení webináře.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 608 110 205 či e-mailu kurzy@julesajim.cz.

Webinar-LGBTQ-pro-rodice-verze-pro-FB-a-web

Role škol v prevenci násilí v blízkých vztazích – 24. 6. – otevřený kurz s přihláškou

Role škol v prevenci násilí v blízkých vztazích – 24. 6. – otevřený kurz s přihláškou

 

Termín: 24. 6. 2024, 9:00 – 16:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Domácí násilí a násilí na dětech často probíhají za zavřenými dveřmi a ti, kterých se týká, se jej snaží uchovat v tajnosti. Škola je tak mnohdy prvním místem, kde si někdo všimne, že to doma není v pořádku.

Začít o násilí otevřeně mluvit je nezbytným krokem k zotavení, ale také k prevenci tohoto závažného společenského jevu.

Během školení se zaměříme na to, jak téma násilí uchopovat efektivně a zároveň bezpečně. Pracovat budeme s filmem Zuřivec.

Obsah kurzu:

 • Specifika násilí v blízkých vztazích
 • Související legislativa
 • Efektivní primární prevence násilí v blízkých vztazích
 • Identifikace ohrožených dětí ve škole
 • Postup řešení
 • Péče o sebe při práci s náročnými tématy 

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 17. 6. 2023. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Role-skol-v-prevenci-nasili-v-blizkych-vztazich-24062024-verze-pro-FB-a-web

Jak na práci s úzkostí ve škole 13.6. – otevřený kurz s přihláškou

Jak na práci s úzkostí ve škole 13.6. – otevřený kurz s přihláškou

Jules a Jim z.ú. pořádá ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou otevřený kurz
pro vyučující na ZŠ a SŠ

Termín: 13. 6. 2024, 14:00 – 17:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Ve školním prostředí se stále více setkáváme s tématem úzkosti.
Složité emoce dětí ve škole nás mohou rozhodit, když nejsme dobře připraveni.

V kurzu se dozvíte:

 • Jak jednat s dětmi s úzkostnými potížemi

 • Jaká opatření lze ve třídě pro práci s úzkostí použít

 • Jak pracovat se specifickými potřebami dětí tak, abychom se dostatečně věnovali jádru skupiny

 • Kde jsou možnosti a limity práce vyučujících v této oblasti

 

Cena: 850,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Jak-na-praci-s-uzkosti-ve-skole-13062024-verze-pro-FB

Nové návykové látky u dospívajících: Trendy, praxe, prevence – otevřený webinář pro ŠMP

Nové návykové látky u dospívajících: Trendy, praxe, prevence – otevřený webinář pro ŠMP

Termín: úterý 4. 6. 2024, 15:30 – 18:00

 

Nikotinové sáčky, jednorázové e-cigarety, kratom a HHC se v poslední době staly hitem mezi dětmi.
Tyto produkty působí na dospívající trendově a zdánlivě bezrizikově a navíc jsou pro ně velmi snadno dostupné. Turbulentní změny na trhu s návykovými látkami kladou vysoké nároky na preventivní pracovníky, pedagogy ale také rodiče.

V tomto webináři si představíme nejnovější formy návykových látek populárních mezi dětmi a dospívajícími jako jsou nikotinové sáčky, kratom či HHC. Popíšeme si jejich účinky, rizikovost a také, jak na ně nahlíží samotné děti.
V neposlední řadě si ukážeme doporučení pro prevenci, jak s těmito fenomény zacházet v praxi.

Lektorem webináře je Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA – specialista na adiktologii a léčbu závislostí. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku a aktuálně se zabývá výzkumem tzv. nových tabákových výrobků.

Cena: 390,- Kč / osoba

Všem přihlášeným bude k dispozici také videozáznam webináře, a to po dobu 7 dní od jeho zveřejnění.

Závazně přihlašovat se můžete přes odkaz ZDE.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM, odkaz pro připojení obdržíte emailem po uhrazení webináře.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 608 110 205 či e-mailu kurzy@julesajim.cz.

Webinar-Navykove-latky

Letní škola s Jules a Jim – třídenní prezenční kurz s přihláškou

LGBTQ+ tematika ve škole – webináře pro vyučující i ŠMP

 

Jules a Jim z.ú. ve spolupráci s Gender studies pořádá pro vyučující, ŠMP a ŠPP dvojici webinářů:

 

Jak mluvit o LGBTQ+ tematice ve škole
(webinář pro vyučující)

Termín: čtvrtek 2. května 2024, 16:00-18:00

Obsah kurzu:

Chcete zahrnout LGBTQ+ tematiku do výuky, ale nevíte, jak na to?
Všímáte si, že ve třídě se řeší queer tematika, ale nevíte, jak na to reagovat?

Pak je tento webinář přímo pro vás.

Během webináře si krátce představíme téma sexuality a genderové identity se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby LGBTQ+ studujících.

Ukážeme si způsoby, jak mluvit o LGBTQ+ tematice ve třídě a kde můžete najít užitečné informace a metodiky.

Bude prostor i pro společnou diskusi a vyjasnění si konkrétních situací.

 

Škola jako bezpečné místo pro LGBTQ+ studující
(webinář pro ŠMP a pro členy ŠPP))

Termín: úterý 28. května, 16:00-18:00

Obsah kurzu:

Výzkumy ukazují, že LGBTQ+ dospívající mají výrazně vyšší riziko rozvoje duševních potíží. Setkávají se s nepochopením, odmítnutím i přímou agresí.
Co můžete udělat pro to, aby se ve vaší škole cítili*y bezpečně také LGBTQ+ studující?

Během webináře si krátce představíme téma
sexuality a genderové identity se zaměřením na
speciální vzdělávací potřeby LGBTQ+ studujících.

Představíme si řadu možných opatření, ze kterých můžete vybrat ta nejvhodnější pro vaši školu.

Bude prostor i pro společnou diskusi a vyjasnění si konkrétních situací.

Lektorkou těchto webinářů je Mgr. Agáta Hrdličková – školitelka a genderová expertka, která se LGBTQ+ tematice a primární prevenci se zaměřením na sexuální výchovu dlouhodobě věnuje.

Cena: 390,- Kč / osobu / webinář

Všem přihlášeným bude k dispozici také videozáznam webináře, a to po dobu 7 dní od jeho zveřejnění.

 

Závazně přihlašovat se můžete přes odkaz ZDE.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM, odkaz pro připojení obdržíte emailem po uhrazení webináře.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 608 110 205 či e-mailu kurzy@julesajim.cz

Queer-webinare-plakat-verze-pro-FB

Mindfulness ve škole – 30. 4. – otevřený kurz s přihláškou

Mindfulness ve škole – 30. 4. – otevřený kurz s přihláškou

KAPACITA TOHOTO KURZU BYLA JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME!

Termín: 30. 4. 2024, 9:00 – 16:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Obsah kurzu:

 • metody mindfulness pro školy
 • vliv mindfulness na duševní zdraví
 • mindfulness jako prevence syndromu vyhoření
 • jak pracovat se stresem a pozorností

 

Co získáte:

 • techniky pro rozvoj emoční inteligence dětí
 • techniky pro práci s pozorností
 • techniky pro zvládání stresu

 

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 1 000,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE

KAPACITA TOHOTO KURZU BYLA JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME!

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky.

 

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Mindfulness-ve-skole-04042024-1