Od roku 2002 poskytujeme profesionální služby v oblastech primární prevence, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  a zážitkové pedagogiky. Věnujeme se také mentoringu a odbornému poradenství. 

Zaměřujeme se na práci s třídním kolektivem, třídním učitelem a učitelským sborem. 

Důležitý je pro nás zážitek a hluboké porozumění dané problematice.