NÁŠ TÝM

Mgr. Ondřej Bradáč

Mgr. Ondřej Bradáč

ředitel organizace

Ředitelem Jules a Jim jsem od března 2022.  Přestože má pozice je zejména manažerská, lektorská činnost je mi velmi blízká. A blízký je mi i samotný  Jules a Jim, který mě na lektorskou dráhu vypravil už v letech 2013-14, kdy jsem zde absolvoval první ročník tehdejší Lektorské Akademie. 

V oblasti přímé práce s lidmi působím především jako lektor komunikace a prevence konfliktů, spolupráce v týmech, osobního a časového řízení a dalších osobnostně-rozvojových témat. Kromě toho se zabývám také individuálním a skupinovým koučinkem, jehož principy je pro mě nesmírně zajímavé uplatňovat také  v manažerské roli. Mám rád celostní přístup, a to i v oblasti vzdělávání. Důležité je spojení všech našich kognitivních funkcí – pracovat v rovině myšlení, cítění, vnímání i intuice najednou. Věřím, že i v tomto se v Jules a Jim na naší společné cestě životem vzájemně obohatíme.  

 

Vystudoval jsem teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě UK, se zaměřením na obor etologie člověka.  Během získávání praktických pracovních zkušeností jsem absolvoval mnoho rozvojových kurzů, mimo jiné také výcvik Spirála kouče v Akademii Libchavy. Lidské chování mě fascinovalo už v době studií, a přestože jsem se od biologických témat postupně odklonil a začal se stále více věnovat praxi, kompetence získané studiem jsou pro mě užitečné především ve schopnosti opouštět zaběhaná myšlenková schémata a dívat se na věci zvenčí.

S pracovní dráhou jsem začal již v 19ti letech vstupem do role učitele biologie a chemie na II. stupně ZŠ pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Od té doby jsem prošel spoustou povolání, která se vždy týkala vzdělávání, ať už dětí či dospělých. V roli učitele jsem strávil pět let, následně jsem pracoval jako koordinátor projektu globálního rozvojového vzdělávání v INEX-SDA. Vyzkoušel jsem si i roli obchodníka s edukativními technologiemi ve společnosti Profimedia, s.r.o., roli ředitele organizace International Young Naturefriends, z.s. zaměřené na environmentální, sociální témata a zážitkovou pedagogiku. Naposledy jsem tři roky pracoval jako ředitel Taneční školy InDance, která je ve své oblasti největší v České republice.

Mgr. Julie Mastná

Mgr. Julie Mastná

odborná garantka organizace

Od roku 2008 jsem prošla několika rolemi  jako lektorka, členka valné hromady, metodička, koordinátorka programů, lektorka interního vzdělávání a členka vedení. Aktuálně jsem členkou  správní rady a zároveň zastávám pozici odborné garantky organizace. Působím také jako odborná konzultantka pro školy a lektorka.  Vedu metodický tým, se kterým vyvíjíme metodiky jednotlivých programů  ve spolupráci s externími odbornými poradci. 

Pro Jules a Jim pracuji s vášní. Jsem svázaná s životem organizace a jsem jeho hrdou účastnicí. Je pro mě naplňující jak práce na vzniku nových programů, tak i jejich lektorování a přímá práce se školami a dětskými skupinami.

V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2005, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích jako lektorka či externí konzultantka metodik (Člověk v tísni, o.p.s., Prázdninová škola Lipnice, z.s., Academia Ireas, o.p.s., The Duke of Edinburgh’s Award, INEX-SDA, z.s., ADRA z.s., Mládež v akci: Evropská dobrovolná služba, Taneční škola InDance, z.s., Nízkoprahový klub Neratovice, Klub-net, o.s.). Od roku 2008 se věnuji PPRCH (Prevent, o.s., Jules a Jim, z.ú.).

Absolvovala jsem studium Sociální a charitativní práce na HTF UK v Praze a průběžně se vzdělávám v oboru na nejrůznějších souvisejících kurzech, např. Podpora bezpečí na školách (64h, Renata Ježková a Helena Adamusová, 5-10/2017), Vědomá práce s předsudky: Úvod do přístupu Anti-Bias (16h, Petra Skalická, 10/2015), Diagnostika třídních kolektivů (8h, Dr Braun, 10/2014), Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence (48h, Vendula Kolářová, 4-5/2014), Šikana ve školní třídě (16h, Mgr. David Čáp, 11/2012), Kritické myšlení a globální témata (64h, Hana Košťálová, NaZemi, o. s., 1-6/2012), Review – skupinová dynamika (20h, Josef Šebesta, 2/2011), Prevence šikany (10h, Mgr. Jakub Švec, 2/2009).

Bc. Markéta Borovcová

Bc. Markéta Borovcová

Odborná zástupkyně ředitele, lektorka, členka Odborného boardu

V Jules a Jim působím od roku 2019, kdy jsem poprvé vyjela na adaptační kurz, a protože mě velmi oslovil přístup k programům i dětem, už jsem zde jako lektorka zůstala.
V současnosti působím jako lektorka všeobecné i selektivní prevence a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. N
ejčastěji do tříd k žákům i vyučujícím vstupuji
s tématy týkající se kyberprostoru či zážitkové pedagogiky. Od  června roku 2023 mám tu čest sedět na židli odborné zástupkyně ředitele a mám na starost rozvoj poskytovaných služeb a lektorský tým, p
odílím se tedy na tvorbě metodik našich programů a odborném vzdělávání
a rozvoji našeho lektorského týmu.

Kromě práce v JaJ studuji na FF UK obor Andragogika a Personální řízení. Před vysokou školou jsem studovala osmileté gymnázium a po celou dobu jsem byla součástí a později i ve vedení školního peer programu, kde jsem získala cenné zkušenosti při práci s dětmi. Čtyři roky jsem spolupracovala se společností SPRSV a jezdila jako účastník i vedoucí na různé vzdělávací kurzy pro děti a mládež. Od roku 2015 vedu také soukromé lekce hraní na klavír pro děti i dospělé. 

Bc. Helena Vymazalová

Bc. Helena Vymazalová

Provozní zástupkyně ředitele

V organizaci působím od podzimu 2021, kdy jsem nastoupila na pozici koordinátorky projektu prevence šikany ve školách
a provozní asistentky kanceláře.
Od června 2023 působím jako provozní zástupkyně ředitele, mým úkolem je, aby všechno fungovalo,
jak má, po administrativní
i procesní stránce, a aby tak provozní tým naší kanceláře mohl věnovat veškerou pozornost jak potřebám našich klientů,
tak i našim lektorujícím.
V Jules a Jim si vážím především přátelského pracovního prostředí, možnosti osobního rozvoje
a profesionality a otevřenosti svých kolegů.
V mojí práci mě baví a motivují příležitosti pro hledání nových řešení, spolupráce s kolegy
a především cíle činnosti naší organizace, které považuji za zásadní pro zdravý rozvoj společnosti a jejích členů,
a viditelné výsledky naší práce,
k nimž mohu skrze podporu našeho týmu přispívat.

Před příchodem do Jules a Jim jsem pracovala jako týmový a projektový vedoucí v mezinárodní IT firmě a později ve státní organizaci se zaměřením na kulturu. Díky účasti v projektu poskytujícímu pro-bono poradenství v rozvojových zemích jsem mohla využít své zkušenosti s procesní analýzou
k návrhu na vylepšení administrace a vyhodnocování výukových programů ve státní vzdělávací organizaci LGSETA v Jihoafrické republice.

Bc. Eliška Papežová

Bc. Eliška Papežová

Lektorka, koordinátorka programů

Když procházím medailonky ostatních, vždy v nich figurují roky. Začnu obdobně, vyberu si však jen jeden jediný – rok 2022. V tomto roce jsem ukončila bakalářské studium oboru Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhodla jsem se odejít z pozice třídní učitelky na základní škole a novou cestou v oblasti vzdělávání se pro mne stalo lektorování všeobecné primární prevence v Jules a Jim. Zároveň jsem si ale ten rok uvědomila, že moje kořeny
v Ústeckém kraji jsou natolik pevné, že stěhování do Prahy není v nabídce možností a obávala jsem se proto, kolik času budu vlastně schopna vyčlenit na lektorování. A ejhle. Dostala jsem nabídku působit v organizaci nejen jako lektorka, ale i koordinátorka programů – pozice dostatečně organizační, časově flexibilní a zároveň mou fyzickou přítomnost v Praze vyžaduje minimálně.

Řekla bych, že vše dopadlo tak, jak má. Pracovat v Jules znamená totiž nejen smysluplnou náplň práce
a skvělý kolektiv lidí, je zde ohromný prostor pro rozvoj na pracovní i osobní úrovni a otevřená mysl všem nápadům, ať už přijdou od kohokoliv. Tož uvidíme, co nám přinesou roky následující – už teď se těším.

Bc. Simona Tučková

Bc. Simona Tučková

Lektorka, provozní kanceláře, personální koordinátorka

V organizaci Jules a Jim jsem od roku 2022. Vždy jsem se zajímala
o osobnostní rozvoj, a proto jsem s touto oblastí začala i v lektorování.

V týmu Jules a Jim jsem od roku 2022, kdy jsem se původně přidala jako lektorka osobnostního rozvoje – tématu, které mě dlouhodobě zajímá a kde mohu sdílet své znalosti a zkušenosti. Postupně se moje role rozšířila ještě o lektorování programu šikany.

Od roku 2023 zastávám také pozici provozní kanceláře a personální koordinátorky. Tato kombinace rolí mi umožňuje podílet se na hladkém běhu organizace a zároveň spolupracovat
s týmem našich skvělých lektorů.

 

Moje akademické vzdělání na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy mi poskytlo pevný základ v oblasti humanitních a sociálních věd, což přináší do mé práce v Jules a Jim širší perspektivu a hlubší porozumění sociálním procesům a osobnostnímu rozvoji.

Jsem hrdá na to, že mohu svou prací přispívat k rozvoji organizace
a zároveň se neustále učit a růst, jak profesně, tak osobně, v dynamickém a příjemném prostředí, jakým Jules
a Jim nepochybně je.

Mgr. Petra Kozlíková

Mgr. Petra Kozlíková

Lektorka, garantka všeobecné primární prevence, členka Správní rady

V organizaci působím od roku 2008. Začala jsem s lektorováním adaptačních kurzů a časem
i programů všeobecné a selektivní primární prevence. Koordinovala jsem Lektorskou akademii a projekt IREAS. Pomáhám školám s grantovými žádostmi. Jsem součástí metodického týmu a pod rukami mi prošla akreditace na studium školních metodiků prevence a certifikace organizace. V roli člena správní rady se podílím na koncepčním
a strategickém rozvoji organizace, jejích služeb a zdrojů.

Dlouholeté působení v organizaci
a zejména hloubka našeho přemýšlení nad vším, co děláme, mi dali neskutečný výčet znalostí
a dovedností pro moji lektorskou
a učitelskou dráhu. Nedokážu si představit jiné místo, kde bych mohla tak osobnostně i profesně růst.

Vystudovala jsem Učitelství náboženství, etiky a filosofie a Sociální pedagogiku na HTF UK. Absolvovala jsem řadu kurzů: základní školení primární prevence – posilování pozitivních hodnot a postojů (KPPP), výcvik mediace, základy krizové intervence, sebezkušenostní skupinu v Gestalt modalitě, biosyntézu pro učitele, šikanu – identifikace a řešení, práci se skupinou či vedení reflexe. Aktuálně jsem zapojena do projektu Ředitel naživo a kurzu zaměřeného na formativní hodnocení a plánování výuky.  

Mimo Jules a Jim pracuji na základní škole v roli školní metodičky prevence, koordinátorky školního parlamentu
a učitelky na 1. a 2. stupni.

Mgr. Zuzana Paseková

Mgr. Zuzana Paseková

Lektorka, garantka programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

V Jules a Jim lektoruji VPP programy se zaměřením na kyberprostor, SPP a DVPP. Jsem zároveň i garantkou DVPP programů. V lektorské práci při SPP a DVPP často využívám svých zkušeností z několikaleté pedagogické praxe a z praxe školní metodičky prevence, kterou jsem vystudovala právě v Julesovi a díky tomu jsem se s týmem úžasných nadšenců propojila. Všechnu práci tady mám moc ráda a dává mi obrovský smysl. 

Krom působení na Karlínské obchodní akademii a v Julesovi jsem ještě částečně spojená s Jedním světem na školách, kde lektoruji práci s dokumentárním filmem a další srdcovkou je můj terapeutický výcvik v systemice a gestaltu. Pracuji ráda se skupinou i jednotlivcem, a jsem nejšťastnější, když můžu propojovat všechno, co jsem se sama naučila a co mne samotnou obohatilo, a když se daří společně vytvářet něco užitečného a hlubokého na cestě ke změně.

Ve volném čase jsem ráda v přírodě, v tanci, na kole, u filmu nebo knihy a hodně si užívám čas se svým synem, který je mou nekonečnou inspirací.

K JaJ jsem se dostala hlavně proto, že mě obrovsky naplňuje práce s dětmi, které se věnuji celý svůj pracovní život. Začínala jsem hlídáním, doučováním, vedla jsem různé dětské skupiny a pomáhala v organizacích pracujících s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami, dále pracuji jako instruktorka outdoorových aktivit a vedu pionýrský oddíl. Na výchovu a vzdělávání je zaměřené i moje studium na FF UK, kde se věnuji oborům Pedagogika & Čeština v komunikaci neslyšících.

Mgr. Miloš Staněk

Mgr. Miloš Staněk

Lektor, člen Správní rady

V Jules a Jim pracuji od 2012, kdy jsem začínal na pozici vedlejšího lektora adaptačních kurzů a lektora vztahové prevence ve školách. Od té doby jsem prošel v Jules a Jim jako lektor mnoha dalšími programy. V roce 2014 jsem se stal členem Valné hromady a od roku 2015 jsem členem Správní rady a nyní jsem jejím předsedou. Podílím se na koncepčním a strategickém rozvoji organizace, na rozvoji služeb a zdrojů organizace.

Díky práci v  Jules a Jim mládnu a hlavně mohu dělat věci, které mají smysl. Líbí se mi nasazení všech lidí v organizaci a vážím si vztahů, které mezi sebou máme.

V letech 2016, 2017 a 2018 jsem byl členem týmu pro projekt „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“.  Vytvořili jsme originální metodiku vzdělávání v exekutivních dovednostech. V současné době působím také jako hlavní lektor programů vztahové primární prevence, selektivní primární prevence, DVPP a sebezkušenostní části vzdělávání školních metodiků prevence.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství českého jazyka a společenských věd (1990), dále Filosofickou fakultu (1994 – sociologie) a Pražskou psychoterapeutickou fakultu (2015 – psychoterapie). Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik v psychoterapii (2015), tříleté teoretické studium Daseinsanalýzy (2015), kurz Terapeutický daseinsalytický výklad snů (2013), kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (2014), Kurz Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (2017), kurz Zdravotník zotavovacích akcí (2019) a další kurzy o práci s dětmi a lidmi obecně. V roce 2013 jsem byl na stáži v DC Paprsek u Dr. Šturmy. V průběhu svojí pracovní praxe jsem pracoval jako učitel na základní škole (5 let), učitel na střední škole (2 roky) a učitel na vysoké škole (2 roky). Vedle toho jsem vedl dětské skupiny již při studiích (vodácký oddíl, turistický oddíl, filmový kroužek, večerní školu filmu aj.) Dlouhá léta jsem se zabýval též sociologickým výzkumem, výzkumem trhu, médií a veřejného mínění. Od září 2013 dodnes pracuji jako školní psycholog na základní škole s téměř 1000 žáky a věnuji se soukromé poradenské daseinsanalytické praxi.

Mgr. Agáta Hrdličková

Mgr. Agáta Hrdličková

Lektorka, metodička projektu Labyrint sítě a ráj srdce

V Jules a Jim jsem začala v roce 2019 jako lektorka látkové prevence. Postupně jsem připojila i další programy všeobecné specifické, nespecifické a selektivní prevence. Po dostudování Genderových studií na FHS UK jsem začala garantovat programy sexuální výchovy a prevence homofobie a transfobie. V těchto tématech také školím vyučující, školní metodi*č*ky prevence a další lidi pracující s dětmi a dospívajícími.

Na Jules a Jim nejvíc oceňuji, že zde můžu spojit všechny své profesní a studijní zájmy a zkušenosti v neuvěřitelně smysluplnou práci, protože dobrá prevence je podle mě způsob, jak dělat ze světa o něco lepší místo k žití.

Mimo Jules a Jim se věnuji studiu humanitních věd, konkrétně pracuji na magisterském titulu z Genderových studiích. Mým hlavním tématem je složitá situace LGBT* dospívajících ve vzdělávacích institucích.

K práci s dětmi mám blízko už od střední školy. Působila jsem jako oddílová vedoucí, programová vedoucí nebo zdravotnice na letních i zimních tábory. Několik let jsem jako dobrovolnice vedla zájmové a rozvojové skupinky mentoringového programu pro sociálně znevýhodněné děti.

Bc. Veronika Kanát

Bc. Veronika Kanát

Odborná konzultantka a lektorka

V Jules a Jim působím s menší přestávkou od roku 2015, kdy jsem jela na svůj první adapťák. Teď se můžeme nejčastěji potkat na programech selektivní prevence nebo v kurzech DVPP. Největší smysl vidím při podpoře škol a tříd v situacích, se kterými už si samy neví rady. Když hledáme možnosti, přinášíme naději a snažíme se věcem přijít na kloub. Důležité je pro mě neustále nacházet balanc mezi podporou a péčí na jedné straně a pevností a důsledností na straně druhé. Kromě práce v JaJ se věnuji krizové intervenci na dětském krizovém chatu a personálnímu poradenství. Vystudovala jsem andragogiku a personální řízení na FF UK, mám za sebou výcvik komplexní krizové intervence. Aktuálně dokončuji studium Sociální práce a Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS. Ve volném čase nejraději vandruju, zpívám nebo cvičím jógu.

Mgr. Eva Hartmannová

Mgr. Eva Hartmannová

Lektorka

V JaJ jsem začala lektorovat v roce 2018. Po svém nástupu jsem si zvolala programy zaměřené na vztahy v třídních kolektivech. K mým nejoblíbenějším programům patřily programy zabývající se respektem k jinakosti a programy zaměřené na prevenci šikany. Mám za sebou také vedení adaptačních kurzů a práci na metodikách k jednotlivým programům. Po velmi intenzivním období, kdy jsem lektorovala denně, jsem se rozhodla pustit se také do selektivní prevence. Po potřebných školeních jsem však dostala nabídku, která se neodmítá. A to pracovat jako vychovatelka v dětském domově. Chvíli jsme se snažila pracovat v DD a zároveň lektorovat, ale společně s péčí o malou dceru, to nešlo. A v roce 2020 jsem z JaJ odešla. Po tříleté pauze jsem se k lektorování v září 2023 vrátila. Lektoruji však jen příležitostně.

Za dobu mé nepřítomnosti se v JaJ některé věci změnily. Co ale zůstalo, je přátelská atmosféra, možnost se realizovat podle svým představ a možností a profesionální přístup k tvorbě metodik a vzdělávání lektorů.

Mám ráda práci ve třídách, kde jsou „problémoví“ žáci. Velmi často se totiž ukáže, že jde jen o žáky s vlastním názorem, kteří se ho nebojí použít 😉

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Lektor

S organizací Jules a Jim jsem v kontaktu od roku 2009, kdy jsem působil ještě v jiné organizaci a přemýšlel jsem, jak bychom mohli úžeji spolupracovat. Nakonec jsem v té jiné organizaci skončil a začal působit v Jules a Jim 🙂 nejprve jako lektor adaptačních kurzů a kurzů všeobecné prevence.
Dnes se ponejvíce věnuji poradenské činnosti v oblasti prevence šikany a osobnostního rozvoje, lektoruji kurzy selektivní prevence, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (týmové sborovny, kurzy komunikace, jak řešit šikanu a předcházet jí, třídnické hodiny, podporu školních metodiků prevence). Práce mne moc baví a jsem pokaždé příjemně překvapený a často až nadšený z toho, co žáci ale i my učitelé dokážeme, když se rozhodneme „zamakat“ na tom, aby mezi námi vládly dobré
mezilidské vztahy.

V oboru působím od roku 1993, nejprve jako skautský vedoucí a později, díky svému studiu (pedagogika osobnostní a sociální výchovy na FF UK) jako lektor, preventista a supervizor. Mám několikaletou zkušenost i jako školní psycholog, v současnosti spolupracuji i s organizací „Nevypusť duši“, kde se zabýváme duševním zdravím a destigmatizací duševních poruch.
Ve volném čase rád chodím (většinou) po horách, jezdím na kole, na bruslích a na vodu, tábořím v přírodě, lyžuji (běžky i sjezdovky) čtu a cestuji. Také se učím být dobrým tátou a vycházet se dvěma úžasnými puberťáky (rok výroby 2009 :-)).

Bc. Kateřina Čechová

Bc. Kateřina Čechová

Lektorka

K týmu Jules a Jim jsem se přidala jako lektorka selektivní prevence a DVPP teprve v roce 2024, ale všeobecnou a selektivní prevenci napříč tématy jsem začala lektorovat už v roce 2021 pro jinou organizaci. Na této práci mě nejvíc baví zkoumat téma z různých pohledů (děti, pedagogové, rodiče,…) a hledat společnou cestu, jak s ním pracovat tak, aby mohlo být například všem ve třídě zase o chlup lépe. Vzděláním jsem andragožka, profesně mám však také blízko k online tématům, protože jsem necelých šest let pracovala pro Seznam.cz. S dětmi pracuji i ve svém volném čase s přestávkami od roku 2003 a aktuálně jsem jako skautská vedoucí k ruce vícero oddílům, když potřebují probrat s dětmi nebo mezi vedoucími konkrétní (nejen) výchovné téma. V neposlední řadě jsem také mámou mé úžasné dceři, která mě vždy s lehkostí vrátí nohama na zem. I mně se stane, že už je občas dětí, výchovy a prevence moc, to se pak vydám se psy třeba do hor, jdu si zaběhat nebo se zašiju někam s knížkou či skicákem.

Anna Mamulová

Anna Mamulová

Lektorka

Do organizace jsem nastoupila ke konci roku 2021 a působím zde jako lektrorka programů sociálního rozvoje, které pomáhají vybudovat zdravý třídní kolektiv, a programů osobnostního rozvoje s tématikou identity a hodnot, emoční inteligence a duševní pohody.

V Jules a Jim jsem proto, že se ráda zároveň bavím a učím a ráda bych předávala své dovednosti dál.

 

Práci s lidmi se věnuji už od 15 let, kdy jsem začala dělat průvodkyni na děčínském zámku. K obyčejným prohlídkám jsem po čase přidala i dětské hrané. Poté, co jsem se přestěhovala do Prahy se ze mě stala lektorka volnočasových aktivit a v zimní sezóně lyžování. Občas stále dojíždím do Děčína na zámek na speciální hrané prohlídky, aby mě neopustila zámecká atmosféra.

Nejvíce času teď ale věnuji práci v Jules a Jim, protože v něm vidím všechno, co si přeji od své profese. Díky různorodé nabídce služeb si i my, lektoři, můžeme vybrat, kam se budeme profilovat. V kolektivu, který je pozitivně a růstově nastavený, se cítím jako doma a každý jednotlivý program je díky specifikům konkrétních tříd a škol jedinečný.

Bc. David Košťák

Bc. David Košťák

Lektor

V Jules a Jim působím od poloviny roku 2022. Věnuji se tématům osobnostního rozvoje a látkové prevence. Cením si této možnosti pomoci žákům si uvědomit své hodnoty, posunout se v poznání svých vlastních emocí, či je informovat i o stinné stránce návykových látek.

V Jules a Jim se mi líbí profesionální, ale současně přátelský přístup a nadšení pro neustálou aktualizaci obsahu i formy preventivních programů.

 

Původně jsem vystudoval Matematické modelování na FJFI ČVUT. V matematice mi však chyběla možnost hlubší práce s lidmi. Proto jsem změnil své směřování a v současnosti studuji teologickou a pastorační činnost. Krom studia a činnosti v Jules a Jim pak také pracuji jako farář se zaměřením pro mládež v Církvi bratrské. Těší mě věnovat svůj čas mladým lidem a pomáhat jim se posunout na jejich cestě životem zase o kus dál. 
Bc. et Bc. Gabriela Malíková

Bc. et Bc. Gabriela Malíková

Lektorka

V Jules a Jim působím od roku 2019 jako lektorka všeobecné primární prevence, selektivní prevence a adaptačních kurzů. Nejvíce se věnuji oblasti osobnostního rozvoje a péči o duševní zdraví, v neposlední řadě pak prevenci šikany. Mám pod křídly také tvorbu metodik pro oblasti osobnostního rozvoje a duševního zdraví (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, syndrom CAN).

V rámci své práce ve třídách se snažím utvářet přijímající prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci. O to větší radost mám, že se nám v organizaci daří takové hodnoty naplňovat.

Vystudovala jsem sociologii a sociální antropologii na FSV UK, v současnosti dokončuji studium psychologie na FF UK.V oblasti primární prevence se pohybuji od roku 2016. S dětmi a dospívajícími se jsem se dále setkávala v rámci organizace adaptačních kurzů a táborů, ale například i jako asistent psychologa na oddělení dětské psychiatrie. Své znalosti a dovednosti v zážitkové pedagogice čerpám zejména z působení v Prázdninové škole Lipnice. V současné době zároveň působím jako krizová interventka na Lince bezpečí.

Mgr. Helena Hlaváčková

Mgr. Helena Hlaváčková

Lektorka

V Jules a Jim jsem začala působit s počátkem školního roku 2023/24. Lektoruji programy k tématu kyberprostoru. Ráda se bavím se třídami o fungování v online prostředí. Na práci se třídními kolektivy mě nejvíce baví, že žádný program není stejný. Jsem ráda, že jsem se dostala k lektorování, protože mě to rozvíjí a posouvá dál. Doufám, že se časem dostanu i k jiným tématům a budu se pohybovat i v oblasti lektorování učitelů.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Mimo lektorování jsem třídní učitelkou na 1. stupni na pražské základní škole. Učím také informatiku, proto je mi kyberprostor blízký.

Ve svém volném čase ráda cestuji, ať už po krásách České republiky, tak v cizině. Mými společníky na cestách jsou hlavně knihy, hudba nebo podcasty.