NÁŠ TÝM

Mgr. Ondřej Bradáč

Mgr. Ondřej Bradáč

ředitel organizace

Ředitelem Jules a Jim jsem od března 2022.  Přestože má pozice je zejména manažerská, lektorská činnost je mi velmi blízká. A blízký je mi i samotný  Jules a Jim, který mě na lektorskou dráhu vypravil už v letech 2013-14, kdy jsem zde absolvoval první ročník tehdejší Lektorské Akademie. 

V oblasti přímé práce s lidmi působím především jako lektor komunikace a prevence konfliktů, spolupráce v týmech, osobního a časového řízení a dalších osobnostně-rozvojových témat. Kromě toho se zabývám také individuálním a skupinovým koučinkem, jehož principy je pro mě nesmírně zajímavé uplatňovat také  v manažerské roli. Mám rád celostní přístup, a to i v oblasti vzdělávání. Důležité je spojení všech našich kognitivních funkcí – pracovat v rovině myšlení, cítění, vnímání i intuice najednou. Věřím, že i v tomto se v Jules a Jim na naší společné cestě životem vzájemně obohatíme.  

 

Vystudoval jsem teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě UK, se zaměřením na obor etologie člověka.  Během získávání praktických pracovních zkušeností jsem absolvoval mnoho rozvojových kurzů, mimo jiné také výcvik Spirála kouče v Akademii Libchavy. Lidské chování mě fascinovalo už v době studií, a přestože jsem se od biologických témat postupně odklonil a začal se stále více věnovat praxi, kompetence získané studiem jsou pro mě užitečné především ve schopnosti opouštět zaběhaná myšlenková schémata a dívat se na věci zvenčí.

S pracovní dráhou jsem začal již v 19ti letech vstupem do role učitele biologie a chemie na II. stupně ZŠ pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Od té doby jsem prošel spoustou povolání, která se vždy týkala vzdělávání, ať už dětí či dospělých. V roli učitele jsem strávil pět let, následně jsem pracoval jako koordinátor projektu globálního rozvojového vzdělávání v INEX-SDA. Vyzkoušel jsem si i roli obchodníka s edukativními technologiemi ve společnosti Profimedia, s.r.o., roli ředitele organizace International Young Naturefriends, z.s. zaměřené na environmentální, sociální témata a zážitkovou pedagogiku. Naposledy jsem tři roky pracoval jako ředitel Taneční školy InDance, která je ve své oblasti největší v České republice.

Mgr. Julie Mastná

Mgr. Julie Mastná

odborná garantka organizace

Od roku 2008 jsem prošla několika rolemi  jako lektorka, členka valné hromady, metodička, koordinátorka programů, lektorka interního vzdělávání a členka vedení. Aktuálně jsem členkou  správní rady a zároveň zastávám pozici odborné garantky organizace. Působím také jako odborná konzultantka pro školy a lektorka.  Vedu metodický tým, se kterým vyvíjíme metodiky jednotlivých programů  ve spolupráci s externími odbornými poradci. 

Pro Jules a Jim pracuji s vášní. Jsem svázaná s životem organizace a jsem jeho hrdou účastnicí. Je pro mě naplňující jak práce na vzniku nových programů, tak i jejich lektorování a přímá práce se školami a dětskými skupinami.

V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2005, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích jako lektorka či externí konzultantka metodik (Člověk v tísni, o.p.s., Prázdninová škola Lipnice, z.s., Academia Ireas, o.p.s., The Duke of Edinburgh’s Award, INEX-SDA, z.s., ADRA z.s., Mládež v akci: Evropská dobrovolná služba, Taneční škola InDance, z.s., Nízkoprahový klub Neratovice, Klub-net, o.s.). Od roku 2008 se věnuji PPRCH (Prevent, o.s., Jules a Jim, z.ú.).

Absolvovala jsem studium Sociální a charitativní práce na HTF UK v Praze a průběžně se vzdělávám v oboru na nejrůznějších souvisejících kurzech, např. Podpora bezpečí na školách (64h, Renata Ježková a Helena Adamusová, 5-10/2017), Vědomá práce s předsudky: Úvod do přístupu Anti-Bias (16h, Petra Skalická, 10/2015), Diagnostika třídních kolektivů (8h, Dr Braun, 10/2014), Základy krizové intervence tváří v tvář pro pracovníky ze služeb sociální prevence (48h, Vendula Kolářová, 4-5/2014), Šikana ve školní třídě (16h, Mgr. David Čáp, 11/2012), Kritické myšlení a globální témata (64h, Hana Košťálová, NaZemi, o. s., 1-6/2012), Review – skupinová dynamika (20h, Josef Šebesta, 2/2011), Prevence šikany (10h, Mgr. Jakub Švec, 2/2009).

Bc. Eliška Papežová

Bc. Eliška Papežová

Lektorka, koordinátorka programů

Když procházím medailonky ostatních, vždy v nich figurují roky. Začnu obdobně, vyberu si však jen jeden jediný – rok 2022. V tomto roce jsem ukončila bakalářské studium oboru Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhodla jsem se odejít z pozice třídní učitelky na základní škole a novou cestou v oblasti vzdělávání se pro mne stalo lektorování všeobecné primární prevence v Jules a Jim. Zároveň jsem si ale ten rok uvědomila, že moje kořeny v Ústeckém kraji jsou natolik pevné, že stěhování do Prahy není v nabídce možností a obávala jsem se proto, kolik času budu vlastně schopna vyčlenit na lektorování. A ejhle. Dostala jsem nabídku působit v organizaci nejen jako lektorka, ale i koordinátorka programů – pozice dostatečně organizační, časově flexibilní a zároveň mou fyzickou přítomnost v Praze vyžaduje minimálně.
Řekla bych, že vše dopadlo tak, jak má. Pracovat v Jules znamená totiž nejen smysluplnou náplň práce a skvělý kolektiv lidí, je zde ohromný prostor pro rozvoj na pracovní i osobní úrovni a otevřená mysl všem nápadům, ať už přijdou od kohokoliv. Tož uvidíme, co nám přinesou roky následující – už teď se těším.

Mgr. Petra Kozlíková

Mgr. Petra Kozlíková

Lektorka, členka Správní rady

V organizaci působím od roku 2008. Začala jsem s lektorováním adaptačních kurzů a časem i programů všeobecné a selektivní primární prevence. Koordinovala jsem Lektorskou akademii a projekt IREAS. Pomáhám školám s grantovými žádostmi. Jsem součástí metodického týmu a pod rukami mi prošla akreditace na studium školních metodiků prevence a certifikace organizace. V roli člena správní rady se podílím na koncepčním a strategickém rozvoji organizace, jejích služeb a zdrojů.

Dlouholeté působení v organizaci a zejména hloubka našeho přemýšlení nad vším, co děláme, mi dali neskutečný výčet znalostí a dovedností pro moji lektorskou a učitelskou dráhu. Nedokážu si představit jiné místo, kde bych mohla tak osobnostně i profesně růst.

Vystudovala jsem Učitelství náboženství, etiky a filosofie a Sociální pedagogiku na HTF UK. Absolvovala jsem řadu kurzů: základní školení primární prevence – posilování pozitivních hodnot a postojů (KPPP), výcvik mediace, základy krizové intervence, sebezkušenostní skupinu v Gestalt modalitě, biosyntézu pro učitele, šikanu – identifikace a řešení, práci se skupinou či vedení reflexe. Aktuálně jsem zapojena do projektu Ředitel naživo a kurzu zaměřeného na formativní hodnocení a plánování výuky.  

Mimo Jules a Jim pracuji na základní škole v roli školní metodičky prevence, koordinátorky školního parlamentu a učitelky na 1. a 2. stupni.

Bc. Markéta Borovcová

Bc. Markéta Borovcová

Lektorka, personalistka

V Jules a Jim působím od roku 2019, kdy jsem poprvé vyjela na adaptační kurz a protože mě velmi oslovil přístup k programům i dětem, už jsem zde jako lektorka zůstala. Začala jsem jako lektorka látkové prevence, v současnosti působím jako lektorka všeobecné i selektivní prevence a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Lektoruji většinu programů specifické i nespecifické prevence, nejčastěji však do tříd k žákům i vyučujícím vstupuji s tématy týkající se kyberprostoru či zážitkové pedagogiky. Podílím se také na tvorbě metodik našich programů a odborném vzdělávání a rozvoji interního lektorského týmu. Od  roku 2021 jsem převzala pozici personalistky.

Vážím si toho, že má práce má velký smysl a přesah. Jsem ráda za každou příležitost, kterou v Jules a Jim dostávám, ať už se jedná o práci s dětmi, vyučujícími nebo interními zaměstnanci, nebo o nové možnosti vlastního vzdělávání, osobního rozvoje a profesionalizace. Navíc mám samé skvělé  a inspirující kolegyně a kolegy, kteří jsou mi vždy oporou.

 

Kromě práce v JaJ studuji na FF UK obor Andragogika a Personální řízení. Před vysokou školou jsem studovala osmileté gymnázium a po celou dobu jsem byla součástí a později i ve vedení školního peer programu, kde jsem získala cenné zkušenosti při práci s dětmi. Čtyři roky jsem spolupracovala se společností SPRSV a jezdila jako účastník i vedoucí na různé vzdělávací kurzy pro děti a mládež. Od roku 2015 vedu také soukromé lekce hraní na klavír pro děti i dospělé. 

Mgr. Miloš Staněk

Mgr. Miloš Staněk

Lektor, člen Správní rady

V Jules a Jim pracuji od 2012, kdy jsem začínal na pozici vedlejšího lektora adaptačních kurzů a lektora vztahové prevence ve školách. Od té doby jsem prošel v Jules a Jim jako lektor mnoha dalšími programy. V roce 2014 jsem se stal členem Valné hromady a od roku 2015 jsem členem Správní rady a nyní jsem jejím předsedou. Podílím se na koncepčním a strategickém rozvoji organizace, na rozvoji služeb a zdrojů organizace.

Díky práci v  Jules a Jim mládnu a hlavně mohu dělat věci, které mají smysl. Líbí se mi nasazení všech lidí v organizaci a vážím si vztahů, které mezi sebou máme.

V letech 2016, 2017 a 2018 jsem byl členem týmu pro projekt „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“.  Vytvořili jsme originální metodiku vzdělávání v exekutivních dovednostech. V současné době působím také jako hlavní lektor programů vztahové primární prevence, selektivní primární prevence, DVPP a sebezkušenostní části vzdělávání školních metodiků prevence.

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK, učitelství českého jazyka a společenských věd (1990), dále Filosofickou fakultu (1994 – sociologie) a Pražskou psychoterapeutickou fakultu (2015 – psychoterapie). Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik v psychoterapii (2015), tříleté teoretické studium Daseinsanalýzy (2015), kurz Terapeutický daseinsalytický výklad snů (2013), kurz Základy krizové intervence tváří v tvář (2014), Kurz Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (2017), kurz Zdravotník zotavovacích akcí (2019) a další kurzy o práci s dětmi a lidmi obecně. V roce 2013 jsem byl na stáži v DC Paprsek u Dr. Šturmy. V průběhu svojí pracovní praxe jsem pracoval jako učitel na základní škole (5 let), učitel na střední škole (2 roky) a učitel na vysoké škole (2 roky). Vedle toho jsem vedl dětské skupiny již při studiích (vodácký oddíl, turistický oddíl, filmový kroužek, večerní školu filmu aj.) Dlouhá léta jsem se zabýval též sociologickým výzkumem, výzkumem trhu, médií a veřejného mínění. Od září 2013 dodnes pracuji jako školní psycholog na základní škole s téměř 1000 žáky a věnuji se soukromé poradenské daseinsanalytické praxi.

Bc. Agáta Hrdličková

Bc. Agáta Hrdličková

Lektorka, metodička projektu Labyrint sítě a ráj srdce

V Jules a Jim jsem začala v roce 2019 jako lektorka látkové prevence. Postupně jsem přidávala další programy a nyní lektoruji  většinu programů všeobecné specifické, nespecifické a selektivní primární prevence. Kromě toho pracuji na přípravě metodik programů sociálního rozvoje, prevence sexuálně rizikového chování, homofobní a transfobní šikany nebo rasismu a extremismu. Od roku 2020 se intenzivně soustředím na spoluvytváření a lektorování programu kyberprevence  Labyrint sítě a ráj srdce.

Na Jules a Jim nejvíc oceňuji, že zde můžu spojit všechny své profesní a studijní zájmy a zkušenosti v neuvěřitelně smysluplnou práci, protože dobrá prevence je podle mě způsob, jak dělat ze světa o něco lepší místo k žití.

Mimo Jules a Jim se věnuji studiu humanitních věd, konkrétně pracuji na magisterském titulu z Genderových studiích. Mým hlavním tématem je složitá situace LGBT* dospívajících ve vzdělávacích institucích.

K práci s dětmi mám blízko už od střední školy. Působila jsem jako oddílová vedoucí, programová vedoucí nebo zdravotnice na letních i zimních tábory. Několik let jsem jako dobrovolnice vedla zájmové a rozvojové skupinky mentoringového programu pro sociálně znevýhodněné děti.

Alžběta Jirásková

Alžběta Jirásková

Lektorka

V Jules a Jim jsem poměrně krátce, a to od konce roku 2021. Zaměřuji se na látkovou prevenci, tedy prevenci závislostních chování a užívání návykových látek. S tím souvisí také to, že jsem studentkou adiktologie a ráda tak načerpám ke studiu informace z praxe a zároveň jsem schopna do programů přinést i odborné znalosti.

V organizaci se vážím přátelských vztahů a respektu ke všem členům týmu. Jsem ráda, že u dětí a mladých lidí vidím, že tato práce za sebou opravdu nechává stopu, což mi dodává energii.

Mgr. Jitka Chalupníčková

Mgr. Jitka Chalupníčková

Manažerka projektu Labyrint sítě a ráj srdce, lektorka

Od února 2021 vedu v Jules a Jim projekt Labyrint sítě a ráj srdce. Mojí úlohou je dovést tento projekt zaměřený na kyberprevenci a digitální well-being k jeho cíli. Tím je vytvoření komplexního programu pro vzdělávání pedagogů a veřejnosti v těchto tématech. 

Na Jules a Jim si nejvíce cením přátelských vztahů, mnoholetých zkušeností a velké profesionality ve všech oblastech, kterým se věnuje.

Vystudovala jsem magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psycho-sociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v SUR. V rámci své praxe jsem vedla několik projektů se společenským nebo vzdělávacím přesahem pod záštitou korporátních společností. Po celou dobu mé profesní praxe jsem úzce spolupracovala s neziskovým sektorem. V projektu Labyrint sítě a ráj srdce vidím velký smysl a navíc je jeho součástí tým skvělých lidí. Proto byl pro mě po pracovní stránce trefou do černého.

Mimo práci v Jules a Jim pracuji jako psychoterapeutka v soukromé praxi. V současné době jsem ve výcviku v Integrované rodinné terapii.

Bc. et Bc. Gabriela Malíková

Bc. et Bc. Gabriela Malíková

Lektorka

V Jules a Jim působím od roku 2019 jako lektorka všeobecné primární prevence, selektivní prevence a adaptačních kurzů. Nejvíce se věnuji oblasti osobnostního rozvoje a péči o duševní zdraví, v neposlední řadě pak prevenci šikany. Mám pod křídly také tvorbu metodik pro oblasti osobnostního rozvoje a duševního zdraví (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, syndrom CAN).

V rámci své práce ve třídách se snažím utvářet přijímající prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci. O to větší radost mám, že se nám v organizaci daří takové hodnoty naplňovat.

Vystudovala jsem sociologii a sociální antropologii na FSV UK, v současnosti dokončuji studium psychologie na FF UK.V oblasti primární prevence se pohybuji od roku 2016. S dětmi a dospívajícími se jsem se dále setkávala v rámci organizace adaptačních kurzů a táborů, ale například i jako asistent psychologa na oddělení dětské psychiatrie. Své znalosti a dovednosti v zážitkové pedagogice čerpám zejména z působení v Prázdninové škole Lipnice. V současné době zároveň působím jako krizová interventka na Lince bezpečí.

Agadise Derflová

Agadise Derflová

Lektorka všeobecné specifické a nespecifické primární prevence

V Jules a Jim jsem se v roce 2020 stala lektorkou všeobecné specifické i nespecifické primární prevence – aktuálně se věnuji programům cílícím na osobnostní a sociální rozvoj, šikanu a kyberprevenci, ale věřím, že se postupně dostanu i k dalším důležitým tématům, kterými se v JaJ zabýváme. Práce si velmi cením, protože se v ní můžu realizovat, baví mě, dává mi smysl a mám možnost neustále se inspirovat a vzdělávat v příjemném pracovním kolektivu.

K JaJ jsem se dostala hlavně proto, že mě obrovsky naplňuje práce s dětmi, které se věnuji celý svůj pracovní život. Začínala jsem hlídáním, doučováním, vedla jsem různé dětské skupiny a pomáhala v organizacích pracujících s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami, dále pracuji jako instruktorka outdoorových aktivit a vedu pionýrský oddíl. Na výchovu a vzdělávání je zaměřené i moje studium na FF UK, kde se věnuji oborům Pedagogika & Čeština v komunikaci neslyšících.

Anna Mamulová

Anna Mamulová

Lektorka

Do organizace jsem nastoupila ke konci roku 2021 a působím zde jako lektrorka programů sociálního rozvoje, které pomáhají vybudovat zdravý třídní kolektiv, a programů osobnostního rozvoje s tématikou identity a hodnot, emoční inteligence a duševní pohody.

V Jules a Jim jsem proto, že se ráda zároveň bavím a učím a ráda bych předávala své dovednosti dál.

Práci s lidmi se věnuji už od 15 let, kdy jsem začala dělat průvodkyni na děčínském zámku. K obyčejným prohlídkám jsem po čase přidala i dětské hrané. Poté, co jsem se přestěhovala do Prahy se ze mě stala lektorka volnočasových aktivit a v zimní sezóně lyžování. Občas stále dojíždím do Děčína na zámek na speciální hrané prohlídky, aby mě neopustila zámecká atmosféra.

Nejvíce času teď ale věnuji práci v Jules a Jim, protože v něm vidím všechno, co si přeji od své profese. Díky různorodé nabídce služeb si i my, lektoři, můžeme vybrat, kam se budeme profilovat. V kolektivu, který je pozitivně a růstově nastavený, se cítím jako doma a každý jednotlivý program je díky specifikům konkrétních tříd a škol jedinečný.

David Košťák

David Košťák

Lektor

V Jules a Jim působím od poloviny roku 2022. Věnuji se tématům osobnostního rozvoje a látkové prevence. Cením si této možnosti pomoci žákům si uvědomit své hodnoty, posunout se v poznání svých vlastních emocí, či je informovat i o stinné stránce návykových látek.

V Jules a Jim se mi líbí profesionální, ale současně přátelský přístup a nadšení pro neustálou aktualizaci obsahu i formy preventivních programů. 

Původně jsem vystudoval Matematické modelování na FJFI ČVUT. V matematice mi však chyběla možnost hlubší práce s lidmi. Proto jsem změnil své směřování a v současnosti studuji teologickou a pastorační činnost. Krom studia a činnosti v Jules a Jim pak také pracuji jako farář se zaměřením pro mládež v Církvi bratrské. Těší mě věnovat svůj čas mladým lidem a pomáhat jim se posunout na jejich cestě životem zase o kus dál. 
Bc. Helena Vymazalová

Bc. Helena Vymazalová

Provozní kanceláře, koordinátorka projektu Prevence šikany ve školách

V organizaci působím od podzimu 2021 jako koordinátorka projektu prevence šikany ve školách a jako provozní neboli “srdce” kanceláře. Mým úkolem je, aby všechno fungovalo, jak má, po administrativní i praktické stránce, a aby tak lektorky mohly věnovat veškerou pozornost našim klientům a jejich potřebám.
V Jules a Jim si vážím především přátelského pracovního prostředí, profesionality a otevřenosti svých kolegů. Na mojí práci mě baví její rozmanitost, cíle naší činnosti, které považuji za zásadní pro zdravý rozvoj společnosti a jejích členů, a viditelné výsledky, k nimž mohu skrze podporu našeho týmu přispívat.

Před příchodem do Jules a Jim jsem pracovala jako týmový a projektový vedoucí v mezinárodní IT firmě a později ve státní organizaci se zaměřením na kulturu.
Díky účasti v projektu poskytujícímu pro-bono poradenství v rozvojových zemích jsem mohla využít své zkušenosti s procesní analýzou k návrhu na vylepšení administrace a vyhodnocování výukových programů ve státní vzdělávací organizaci LGSETA v Jihoafrické republice.
Jakub Švec

Jakub Švec

Lektor

S organizací Jules a Jim jsem v kontaktu od roku 2009, kdy jsem působil ještě v jiné organizaci a přemýšlel jsem, jak bychom mohli úžeji spolupracovat. Nakonec jsem v té jiné organizaci skončil a začal působit v Jules a Jim 🙂 nejprve jako lektor adaptačních kurzů a kurzů všeobecné prevence.
Dnes se ponejvíce věnuji poradenské činnosti v oblasti prevence šikany a osobnostního rozvoje, lektoruji kurzy selektivní prevence, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (týmové sborovny, kurzy komunikace, jak řešit šikanu a předcházet jí, třídnické hodiny, podporu školních metodiků prevence). Práce mne moc baví a jsem pokaždé příjemně překvapený a často až nadšený z toho, co žáci ale i my učitelé dokážeme, když se rozhodneme „zamakat“ na tom, aby mezi námi vládly dobré
mezilidské vztahy.

V oboru působím od roku 1993, nejprve jako skautský vedoucí a později, díky svému studiu (pedagogika osobnostní a sociální výchovy na FF UK) jako lektor, preventista a supervizor. Mám několikaletou zkušenost i jako školní psycholog, v současnosti spolupracuji i s organizací „Nevypusť duši“, kde se zabýváme duševním zdravím a destigmatizací duševních poruch.
Ve volném čase rád chodím (většinou) po horách, jezdím na kole, na bruslích a na vodu, tábořím v přírodě, lyžuji (běžky i sjezdovky) čtu a cestuji. Také se učím být dobrým tátou a vycházet se dvěma úžasnými puberťáky (rok výroby 2009 :-)).

Zuzana Paseková

Zuzana Paseková

Lektorka

V Jules a Jim jsem začala letos lektorovat programy k tématu kyberprostoru a pomalu se začínám nořit do divokých vod selektivní prevence, na což se moc těším. Práci „v terénu“ a novými skupinami se totiž věnuji asi ze všeho nejraději, protože mě nejvíc rozvíjí. Nemusí se vždycky jednat jen o třídní kolektivy, často se lektorsky věnuju i dospělým.

Mrzí mě, že nemám na preventivní programy v Jules a Jim víc času, většinu pracovní náplně totiž zabírá učení na Kollárovce – Karlínské obchodní akademii, kde působím už pár let i jako metodička prevence.

Kromě toho podobně dlouho spolupracuji i s Jedním světem na školách Člověka v Tísni a od února 2022 dělám terapeutický výcvik u Systemického institutu. Volný čas? Mám! A trávím ho se synem, v přírodě, s kamarády, knihou, filmem a oblíbenou hudbou. 

K JaJ jsem se dostala hlavně proto, že mě obrovsky naplňuje práce s dětmi, které se věnuji celý svůj pracovní život. Začínala jsem hlídáním, doučováním, vedla jsem různé dětské skupiny a pomáhala v organizacích pracujících s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami, dále pracuji jako instruktorka outdoorových aktivit a vedu pionýrský oddíl. Na výchovu a vzdělávání je zaměřené i moje studium na FF UK, kde se věnuji oborům Pedagogika & Čeština v komunikaci neslyšících.