Jules a Jim, z. ú. https://julesajim.cz Centrum primární prevence a Zařízení DVPP Thu, 25 Jun 2020 09:02:24 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.4 https://julesajim.cz/wp-content/uploads/2019/08/cropped-Jules_a_Jim_logo_barevne_slogan_RGB-32x32.png Jules a Jim, z. ú. https://julesajim.cz 32 32 Adaptační a stmelovací programy 2020/21 https://julesajim.cz/adaptacni-a-stmelovaci-programy-2020-21/ https://julesajim.cz/adaptacni-a-stmelovaci-programy-2020-21/#respond Fri, 05 Jun 2020 12:29:22 +0000 https://julesajim.cz/?p=1408 ADAPTAČNÍ PROGRAMY (AP) realizujeme pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. ročník ZŠ), případně při příchodu několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, […]

The post Adaptační a stmelovací programy 2020/21 appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
ADAPTAČNÍ PROGRAMY (AP) realizujeme pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. ročník ZŠ), případně při příchodu několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, otevřené a podpůrné atmosféry ve skupině, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace a nastavení vztahu žáků s třídním učitelem, který je po celou dobu programu přítomný a z našeho úhlu pohledu je nezbytným článkem školní třídy. Jedním z výstupů AP mohou být pravidla třídy.

STMELOVACÍ PROGRAMY (SP) realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy, současně nechtějí běžný formát školy v přírodě, ale přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace.

Pokud byste ocenili výjezdový program pro třídu s nefunkčními vztahy nebo nezdravými normami ve skupině nebo mezi žáky a třídním učitelem, obraťte se pro nastavení vhodného programu na našeho odborného konzultanta.

Stáhněte si PDF

AKCE 2020: Adapťák / Stmelovák post-Covid

Uvědomujeme si, že zahájení školního roku 2020/21 bude zcela mimořádné. Třídní kolektivy se sejdou po téměř půl roce odloučení, a tak bude důležité podpořit kohezi skupiny. Zároveň toto období bylo pro mnohé rodiny nejen psycho-sociální zátěží, ale dopadlo na ně též ekonomicky. Kvalitní adaptační / stmelovací program je u (nově vznikajících) kolektivů významný protektivní faktor pozdějšího výskytu rizikového chování, který ovšem může být v klasické podobě finančně náročný z důvodu platby nejen za program, ale i za dopravu, ubytování a stravu (obvyklé náklady na 3denní výjezdový AP jsou 2 500 Kč / žáka, zatímco na AP ve škole 1 500 Kč / žáka).

Proto Vám letos nově nabízíme kromě výjezdních programů také speciální NEVÝJEZDOVÝ adaptační / stmelovací program realizovaný V PROSTORÁCH ŠKOLY, který lze kombinovat s jakýmkoliv níže uvedeným formátem spolupráce (KLASIK, ASISTOVANÝ, MENTOROVANÝ).

Předpokládáme 2-3 denní rozsah programu, který nastavíme dle individuální dohody, např.:

2denní varianta

 • den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 2. den | snídaně – 17:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, obědvají ve školní jídelně, večeří již mimo program

3denní varianta

 • 1. den | 8:00 – 17:30 | žáci snídají i večeří doma, obědvají ve školní jídelně
 • 2. den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 3. den | snídaně – 12:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, program končí obědem ve školní jídelně

Cena za hodinu programu: 1 250 Kč. Přesnou kalkulaci domluvíme na základě konkrétních parametrů pro danou třídu nastavených se školou.

FORMÁT PROGRAMU

Programy realizujeme podle níže zvoleného formátu spolupráce. Můžete si vybrat od kompletního garantování programu našimi lektory (klasický), přes tandem lektor a třídní učitel (asistovaný) kombinovaný s možností TU získat certifikát o absolvování DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu, až po podporu, provázení a konzultaci učitelskému týmu lektorem-mentorem (mentorovaný).

A. KLASIK

Kompletní program připravují a realizují 1-2 lektoři, kteří se předem setkají s třídním učitelem a domluví se na očekávání od programu a míře zapojení třídního učitele do programu.

Tento formát předpokládá od učitele přítomnost po celou dobu programu, nízkou nebo dobrovolnou míru angažovanosti na tvorbě a realizaci programu poskytování průběžné a závěrečné zpětné vazby lektorům, diskutování pozorovaných situací ve skupině s lektory a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program. Lektoři během programu a v závěrečné zprávě doporučí třídnímu učiteli další možnosti práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

B. ASISTOVANÝ + Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Program připravují, realizují a evaluují lektor v tandemu s třídním učitelem. Lektor je garantem programové části a současně poskytuje třídnímu učiteli odborné provázení tvorbou i realizací programu, různými pedagogickými přístupy a metodami práce se třídní skupinou, zjm. pak zážitkovou pedagogikou, což vede k rozvoji třídního učitele v kompetencích pro práci s klimatem třídy.

Tento formát předpokládá od učitele nejen přítomnost po celou dobu programu a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak), ale především aktivní zapojení do příprav, realizace a evaluace programu ve spolupráci s lektorem, diskutování pozorovaných situací ve skupině, motivaci učit se nové věci, příp. nastavování vlastních vzdělávacích cílů během realizace programu.

Lektor se spolu s třídním učitelem zamyslí nad dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny, ty uvede do závěrečné zprávy.

Pokud učitel splní tyto závazky, má možnost obdržet certifikát akreditovaného DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

C. MENTOROVANÝ

Program pro dvě a více tříd připravují, realizují a evaluují (třídní) učitelé (příp. spolu se staršími studenty, dále jen studenti), které provází seniorní lektor – mentor (dále mentor). Tento formát je tedy určen školám, které již svépomocně realizovaly nebo se po svých dřívějších zkušenostech s externím zajištěním AP / SP nově rozhodly realizovat adaptační / stmelovací programy vlastními silami a zároveň by při přípravě i na místě ocenily odborného průvodce jako příležitost ke zkvalitnění svých adaptačních / stmelovacích programů a k rozvoji lektorských dovedností a kompetencí pro práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny u pedagogů (a studentů). Od učitelů (a studentů) předpokládá stoprocentní zapojení a garantování příprav, realizace a evaluace programu, průběžnou spolupráci s mentorem a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak).

Mentor je pouze jeden pro maximálně čtyři třídy a průběžně provází učitelské (a studentské) týmy všech zapojených tříd přípravou, realizací i evaluací programu a prací s třídním kolektivem a klimatem skupiny. Pomůže vhodně nastavit cíle, k nim vybrat přiléhavé techniky nasedající na účastnickou skupinu a vytvořit dramaturgicky vyvážený harmonogram. Na samotném programu pravidelně přechází mezi jednotlivými třídami a týmy učitelů (a studentů) a konzultuje s nimi průběh programu a pozorované situace, příp. pomáhá nastavovat změny v dramaturgii a způsobu práce se žáky za účelem větší efektivity dosažení cílů. Poskytne učitelům praktickou ukázku vedení komplexnější reflexe, a pokud během programu nastanou náročné situace, pomůže s jejich řešením a tím i předá učitelům (a studentům) své zkušenosti z řešení takových situací.

Program pro jednu třídu připravují a realizují dva učitelé nebo učitel a student(i), jejichž spolupráce s mentorem bude následující:

 • Účast na jednodenním akreditovaném DVPP Jak udělat “adapťák” (učitelé dostanou certifikát, studenti osvědčení o absolvování),
 • samostatná hrubá příprava cílů a harmonogramu učiteli (a studenty), odeslání přípravy mentorovi vč. popisu jednotlivých naplánovaných aktivit,
 • schůzka v rozsahu tři hodiny s mentorem nad nastavenými cíli, dramaturgií programu a obsazenými technikami,
 • finalizace harmonogramu učiteli (a studenty) a potvrzení si s mentorem,
 • zajištění potřebného materiálu školou (můžeme pro specifické účely zapůjčit nespotřební materiál, kterým škola nedisponuje),
 • realizace programu s žáky s průběžným konzultováním průběhu programu a pozorovaných situací mezi žáky s mentorem, který se pravidelně střídá mezi jednotlivými třídami, a případná úprava dramaturgie, využívaných technik a metod práce se skupinou,
 • závěr s mentorem: evaluace průběhu programu a dosažení nastavených cílů, ohlédnutí se za funkčními a nefunkčními technikami a způsoby práce se skupinou, doporučení pro další práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny a doporučení pro další přípravu a realizaci obdobných programů.

Cena:

2 třídy: 1 500 Kč/h* + 4 200 Kč/DVPP (pozn.: účast na DVPP 1050 Kč/os., tzn. 2100 Kč/třída)

3 třídy: 1 750 Kč/h* + 6 300 Kč/DVPP

4 třídy: 2 000 Kč/h* + 8 400 Kč/DVPP

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

AP i SP lze realizovat ve stylu ADVENTURE, během něhož se žáci zapojují do jeho provozního zajištění (např. úklid, vaření, příprava dřeva na ohniště/topení). Jejich zapojení přirozeně podporuje převzetí zodpovědnosti žáků za průběh programu a posiluje možnost přebírání odpovědnosti při dalších školních i mimoškolních aktivitách třídy. A především se tak zesiluje efektivita dosažení cílů programu během spolupráce a komunikace mezi žáky v reálných situacích.

V této variantě dopravu, ubytování i stravu zajišťuje škola (s vhodnými parametry škole poradíme).

PRODUKCE

Obecně preferujeme zařizování dopravy, ubytování a stravy školou. V případě zajišťování této produkce z naší strany se hradí fixní poplatek 3 000 Kč pro jednu až dvě třídy, 4 500 Kč pro tři a více tříd.

Ubytování, stravu a dopravu (lektorů i materiálu) hradí škola dle reálných nákladů.

The post Adaptační a stmelovací programy 2020/21 appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
https://julesajim.cz/adaptacni-a-stmelovaci-programy-2020-21/feed/ 0
Otevřený kurz s přihláškou Jak udělat adapťák https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-jak-udelat-adaptak/ https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-jak-udelat-adaptak/#respond Fri, 05 Jun 2020 12:21:35 +0000 https://julesajim.cz/?p=1410 PDF dokument ke stažení 26. 8. 2020 8:30 – 17:00 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady Podělíme se s vámi o naše letité zkušenosti s přípravou programu a vedením adaptačního programu. Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, tréning vedení aktivit a reflexe Cena: jen 625 Kč/osoba díky příspěvku […]

The post Otevřený kurz s přihláškou Jak udělat adapťák appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
PDF dokument ke stažení

26. 8. 2020 8:30 – 17:00 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Podělíme se s vámi o naše letité zkušenosti s přípravou programu a vedením adaptačního programu.

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, tréning vedení aktivit a reflexe

Cena: jen 625 Kč/osoba díky příspěvku HMP

Obsah kurzu:

 • seznámení se základními pojmy, pravidly a principy (Kolbův cyklus, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, aktivity a jejich cíle, reflexe)
 • praktický nácvik vedení aktivit a reflexí
 • sestavení harmonogramu adaptačního programu pro vlastní třídu

Co získáte:

 • osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního programu odpovídající dobré praxi i praktické dovednosti
 • naučíte se evaluovat aktivity, rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu
 • certifikát o absolvování kurzu

Závazné přihlášky posílejte do 31. 7. 2020 na: produkce@julesajim.cz další info tel: 776 264 003

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 7.8. 2020. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

The post Otevřený kurz s přihláškou Jak udělat adapťák appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-jak-udelat-adaptak/feed/ 0
AKREDITOVANÉ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE https://julesajim.cz/akreditovane-specializacni-studium-skolni-metodik-prevence/ Thu, 04 Jun 2020 08:18:00 +0000 https://julesajim.cz/?p=1170 Chcete rozšířit své kompetence pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole? Chcete prohloubit své porozumění žákům a třídním kolektivům? Chcete získat nové dovednosti v oblasti vedení třídnických hodin, šetření šikany či práce v emočně náročných situacích? Otevíráme další běh dvouletého specializačního studia v rozsahu 346 hodin. Jsme certifikovaným poskytovatelem všeobecné a selektivní primární prevence a akreditovaným zařízením DVPP s 18letou […]

The post AKREDITOVANÉ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Chcete rozšířit své kompetence pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole? Chcete prohloubit své porozumění žákům a třídním kolektivům? Chcete získat nové dovednosti v oblasti vedení třídnických hodin, šetření šikany či práce v emočně náročných situacích?

Otevíráme další běh dvouletého specializačního studia v rozsahu 346 hodin. Jsme certifikovaným poskytovatelem všeobecné a selektivní primární prevence a akreditovaným zařízením DVPP s 18letou tradicí.

Studium pod vedením patnácti odborníků z praxe vám nabídne:

 • Sebezkušenostní skupinu vedenou Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů, diskusí a e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h) /
 • Praxi při preventivních programech Jules a Jim (25 h)

Informace a přihlášky na www.metodikprevence.cz

Další běh studia začíná v říjnu 2020. Registrace do června 2020.

The post AKREDITOVANÉ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Otevřený kurz s přihláškou Základy vedení třídnických hodin https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-zaklady-vedeni-tridnickych-hodin/ https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-zaklady-vedeni-tridnickych-hodin/#respond Mon, 01 Jun 2020 08:55:00 +0000 https://julesajim.cz/?p=1426 PDF dokument ke stažení 16. 9. 2020 8:30 – 17:00 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, tréning dovedení Cena: jen 625 Kč/osoba díky příspěvku HMP Obsah kurzu: práce s pravidly programu typy třídnických hodin, jejich obsah a formy didaktický model CMIARE vedení […]

The post Otevřený kurz s přihláškou Základy vedení třídnických hodin appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
PDF dokument ke stažení

16. 9. 2020 8:30 – 17:00 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, tréning dovedení

Cena: jen 625 Kč/osoba díky příspěvku HMP

Obsah kurzu:

 • práce s pravidly programu
 • typy třídnických hodin, jejich obsah a formy
 • didaktický model CMIARE
 • vedení reflexe
 • ochutnávka technik

Co získáte:

 • know how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin
 • tipy na práci s aktivitami
 • několik technik pro přímé použití
 • certifikát o absolvování kurzu

Závazné přihlášky posílejte do 31. 8. 2020 na: produkce@julesajim.cz další info tel: 776 264 003

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 7.9. 2020. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

The post Otevřený kurz s přihláškou Základy vedení třídnických hodin appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
https://julesajim.cz/otevreny-kurz-s-prihlaskou-zaklady-vedeni-tridnickych-hodin/feed/ 0
Lektor/ka prevence na školách (všeobecná a kyberprostor) https://julesajim.cz/lektor-ka-prevence-na-skolach-vseobecna-a-kyberprostor/ Fri, 13 Mar 2020 11:21:55 +0000 https://julesajim.cz/?p=1186 Chceš pomoct dětem a dospívajícím, aby se cítili dobře v třídním kolektivu i sami se sebou? Zajímají Tě témata jako šikana, spolupráce, kyberprostor, sexuálně rizikové chování, poruchy příjmu potravy, psychohygiena, emoční inteligence, syndrom CAN a další? Chceš přispět k tomu, aby dnešní mladí lidé vyrostli v sebevědomé, zdravé a zároveň ohleduplné dospělé? Nebojíš se práce se školním kolektivem? Pak čti dál!

The post Lektor/ka prevence na školách (všeobecná a kyberprostor) appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>

Chceš pomoct dětem a dospívajícím, aby se cítili dobře v třídním kolektivu i sami se sebou? Zajímají Tě témata jako šikana, spolupráce, kyberprostor, sexuálně rizikové chování, poruchy příjmu potravy, psychohygiena, emoční inteligence, syndrom CAN a další? Chceš přispět k tomu, aby dnešní mladí lidé vyrostli v sebevědomé, zdravé a zároveň ohleduplné dospělé? Nebojíš se práce se školním kolektivem? Pak čti dál!

Co děláme a do čeho se u nás můžeš zapojit?

Jsme certifikovaná organizace s 18letou tradicí působící zejména v Praze a Středočeském kraji. Začínali jsme jako parta nadšenců organizující adapťáky, dnes pokrýváme většinu oblastí primární prevence i osobnostně-sociální výchovy. Seniorní lektoři provádí intervence do nejnáročnějších kolektivů, školí učitele po celé ČR, přednáší na konferencích a publikují odborné články. Těsně spolupracujeme s Národní linkou pro odvykání a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV). Klademe důraz na věcnou odbornost, lektorskou profesionalitu a osobní přístup. Více o nás na www.julesajim.cz. Letos si nás spolu s dalšími 28 organizacemi z celé Evropy vybral Google, abychom vytvořili metodiky a e-learning pro učitele podporující digitální well-being a on-line bezpečnost. I Ty se můžeš stát součástí tohoto projektu. Obecně je možné se v rámci organizace zapojit do více různorodých aktivit dle Tvého zájmu a časových možností. V září pořádáme výjezdové adaptační kurzy, v průběhu školního roku kratší programy na školách a během letních prázdnin vyvíjíme a inovujeme metodiky.

Koho uvítáme v našem týmu?

Hledáme hlavně někoho, kdo dokáže samostatně pracovat se třídou metodou zážitkové pedagogiky. To znamená, že dává prostor žákům, raději se ptá než předává vlastní myšlenky, zároveň drží cíl i spád diskuse a k tomu všemu dokáže třídu zaujmout a uřídit. Zároveň si u lektorů ceníme upřímnosti, kritického náhledu na svou práci a chuti neustále se zlepšovat a pracovat na sobě. Takovým lektorům rádi dáváme maximální podporu pro rozvoj a umíme mít pochopení i pro občasné přešlapy.

Výhodou je zkušenost s lektorováním, vedením reflexí a studium humanitního směru (zjm. psychologie, pedagogika, učitelství či andragogika). Hledáme kolegy/ně, kteří budou moct lektorovat minimálně 2-3 dopoledne za týden a jsou ochotni si občas udělat výlet do Středočeského kraje.

Co nabízíme?

Časovou flexibilitu: Lektorovat je možné během školní výuky, tedy v dopoledních hodinách, a během září na vícedenních adaptačních kurzech. Záleží jen na Tobě, jak si programy poskládáš a skloubíš s aktuálním rozvrhem – konkrétní termíny si lektoři buď domlouvají sami, nebo je organizuje koordinátor na základě časových možností každého lektora.

Pracovní i osobnostní rozvoj: Pravidelně se vzděláváme v rámci supervizí a intervizí, interních školení nebo mentoringu. Podpora ze strany kolegů je naprostou samozřejmostí, jsme přece tým. A tak trochu sociální bublina, protože témata osobnostně-sociálního rozvoje v našich programech posouvají nejen žáky, ale i nás samotné.

Finanční ohodnocení: Nástupní odměna je 175 Kč za hodinu přímé práce a může dosáhnout až 300 Kč. Další navyšování se odvíjí od schopností konkrétního lektora a množství odlektorovaných programů.

Chceš do toho jít s námi?

Chceš do toho jít s námi?

Pošli CV s fotografií a 5 motivačních vět, ve kterých nám prozradíš, proč bychom měli spolupracovat právě s tebou.

Chceš se odlišit? Pošli nám spolu se životopisem a pěti větami i něco malého, co nám o Tobě ale hodně prozradí (video, relevantní seminárka, projekt, jehož jsi byl/a součástí,…?)


Postoupíš-li do dalšího kola, můžeš očekávat výběrko formou assessment centra, které proběhne, jakmile to situace dovolí a kde si ověříme vzájemná očekávání a pokud si padneme do oka, bude bezprostředně následovat i komplexní zaškolení tak, abys mohl/a co nejdříve začít s lektorováním.

Těšíme se na Tebe!

Chceš do toho jít s námi?

Pošli CV s fotografií a 5 motivačních vět, ve kterých nám prozradíš, proč bychom měli spolupracovat právě s tebou, to vše prosím do 24. března 2020. Chceš se odlišit? Pošli nám spolu se životopisem a pěti větami i něco malého, co nám o tobě ale hodně prozradí (fotka, video, relevantní seminárka, projekt, jehož jsi byl součástí…?)

Pošli CV s fotografií a 5 motivačních vět, ve kterých nám prozradíš, proč bychom měli spolupracovat právě s tebou. Chceš se odlišit? Pošli nám spolu se životopisem a pěti větami i něco malého, co nám o Tobě ale hodně prozradí (video, relevantní seminárka, projekt, jehož jsi byl/a součástí,…?)

Postoupíš-li do dalšího kola, můžeš očekávat výběrko formou assessment centra, které proběhne, jakmile to situace dovolí a kde si ověříme vzájemná očekávání a pokud si padneme do oka, bude bezprostředně následovat i komplexní zaškolení tak, abys mohl/a co nejdříve začít s lektorováním.

Těšíme se na Tebe!

Kontaktní email: personalni@julesajim.cz

The post Lektor/ka prevence na školách (všeobecná a kyberprostor) appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Lektor/ka prevence na školách (závislosti a kyberprostor) https://julesajim.cz/lektor-ka-prevence-na-skolach-zavislosti-a-kyberprostor/ Fri, 13 Mar 2020 11:12:10 +0000 https://julesajim.cz/?p=1181 Studuješ adiktologii nebo se zajímáš o závislosti a máš k nim vyjasněný vztah? Máš zájem šířit osvětu mezi dětmi a dospívajícími a nebojíš se s nimi otevřeně diskutovat? Nebo Tě fascinuje on-line svět a chceš, aby se v něm zdravě orientovali žáci i učitelé? Pak čti dál!

The post Lektor/ka prevence na školách (závislosti a kyberprostor) appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Studuješ adiktologii nebo se zajímáš o závislosti a máš k nim vyjasněný vztah? Máš zájem šířit osvětu mezi dětmi a dospívajícími a nebojíš se s nimi otevřeně diskutovat? Nebo Tě fascinuje on-line svět a chceš, aby se v něm zdravě orientovali žáci i učitelé? Pak čti dál!

Co děláme a do čeho se u nás můžeš zapojit?

Jsme certifikovaná organizace s 18letou tradicí působící zejména v Praze a Středočeském kraji. Začínali jsme jako parta nadšenců organizující adapťáky, dnes pokrýváme většinu oblastí primární prevence i osobnostně-sociální výchovy. Seniorní lektoři provádí intervence do nejnáročnějších kolektivů, školí učitele po celé ČR, přednáší na konferencích a publikují odborné články. Těsně spolupracujeme s Národní linkou pro odvykání a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV). Klademe důraz na věcnou odbornost, lektorskou profesionalitu a osobní přístup. Více o nás na www.julesajim.cz. Letos si nás spolu s dalšími 28 organizacemi z celé Evropy vybral Google, abychom vytvořili metodiky a e-learning pro učitele podporující digitální well-being a on-line bezpečnost. I Ty se můžeš stát součástí tohoto projektu. Obecně je možné se v rámci organizace zapojit do více různorodých aktivit dle Tvého zájmu a časových možností. V září pořádáme výjezdové adaptační kurzy, v průběhu školního roku kratší programy na školách a během letních prázdnin vyvíjíme a inovujeme metodiky.

Koho uvítáme v našem týmu?

Hledáme hlavně někoho, kdo dokáže samostatně odvést program podle dané metodiky tak, aby měl spád a děti vtáhnul. To znamená, že umí držet strukturu programu, v daném čase dokáže zprostředkovat všechny nezbytné informace a zároveň poskytnout žákům prostor pro diskusi. U lektorů si hodně ceníme upřímnosti, kritického náhledu na svou práci a chuti neustále se zlepšovat a pracovat na sobě. Takovým lektorům rádi dáváme maximální podporu pro rozvoj a umíme mít pochopení i pro občasné přešlapy.

Výhodou je zkušenost s vedením dětského kolektivu. Hledáme kolegy/ně, kteří bude moct lektorovat minimálně 2-3 dopoledne za týden a jsou ochotni si občas udělat i výlet do Středočeského kraje.


Co nabízíme?

Časovou flexibilitu: Lektorovat je možné během školní výuky, tedy v dopoledních hodinách. Záleží jen na Tobě, jak si programy poskládáš a skloubíš s aktuálním rozvrhem – konkrétní termíny pževážně organizuje koordinátor na základě časových možností každého lektora. 
Pracovní i osobnostní rozvoj: Pravidelně se vzděláváme v rámci supervizí a intervizí, interních školení nebo mentoringu. Podpora ze strany kolegů je naprostou samozřejmostí, jsme přece tým. 
Finanční ohodnocení: Nástupní odměna je 175 Kč za hodinu přímé práce. Další navyšování se odvíjí od schopností konkrétního lektora a množství odlektorovaných programů a může dosáhnout až 250 Kč/hod. 

Chceš do toho jít s námi?

Pošli CV s fotografií a 5 motivačních vět, ve kterých nám prozradíš, proč bychom měli spolupracovat právě s tebou.

Chceš se odlišit? Pošli nám spolu se životopisem a pěti větami i něco malého, co nám o Tobě ale hodně prozradí (video, relevantní seminárka, projekt, jehož jsi byl/a součástí,…?)


Postoupíš-li do dalšího kola, můžeš očekávat výběrko formou assessment centra, které proběhne, jakmile to situace dovolí a kde si ověříme vzájemná očekávání a pokud si padneme do oka, bude bezprostředně následovat i komplexní zaškolení tak, abys mohl/a co nejdříve začít s lektorováním.

Těšíme se na Tebe!

The post Lektor/ka prevence na školách (závislosti a kyberprostor) appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Česká neziskovka Jules a Jim získala grant od Googlu. Bude pomáhat učitelům chránit děti na internetu https://julesajim.cz/ceska-neziskovka-jules-a-jim-ziskala-grant-od-googlu-bude-pomahat-ucitelum-chranit-deti-na-internetu/ Wed, 05 Feb 2020 17:17:18 +0000 https://julesajim.cz/?p=1136 Společnost Google prostřednictvím své filantropické odnože Google.org věnovala peněžní grant české neziskové organizaci Jules a Jim. Podpoří tak její aktivity v oblasti vzdělávání učitelů za účelem lepšího porozumění nástrahám, kterým dnes čelí děti a mladiství na internetu. Jules a Jim získal grant v rámci výzvy Impact Challenge on Safety a bude díky němu moci vyškolit […]

The post Česká neziskovka Jules a Jim získala grant od Googlu. Bude pomáhat učitelům chránit děti na internetu appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Společnost Google prostřednictvím své filantropické odnože Google.org věnovala peněžní grant české neziskové organizaci Jules a Jim. Podpoří tak její aktivity v oblasti vzdělávání učitelů za účelem lepšího porozumění nástrahám, kterým dnes čelí děti a mladiství na internetu. Jules a Jim získal grant v rámci výzvy Impact Challenge on Safety a bude díky němu moci vyškolit stovky českých učitelů v online bezpečnosti dětí, boji s kyberšikanou nebo obtěžováním.

Děti dnes vyrůstají v jiném světě než jejich rodiče, dospělí proto často mají problém odhadnout, jaké nástrahy na ně číhají na internetu. S tímto problémem se snaží bojovat česká nezisková organizace Jules a Jim věnující se prevenci a vzdělávání pedagogických pracovníků. Se svým projektem, v rámci kterého chce formou otevřeného e-learningu vyškolit učitele základních a středních škol v České republice, bodovala v rámci výzvy Google.org Impact Challenge on Safety.

„Výzkumná data ukazují, že se rizikové chování dětí přesouvá stále více na internet. Nejznámější je nepochybně kyberšikana, kybergrooming a sexting následovaný často vydíráním. Novým, přesto již značně zpopularizovaným tématem, je netolismus, tedy závislost na tzv. virtuálních drogách: internetu a technologiích. Existují však i skupiny na sociálních sítích nebo webové stránky, kde se děti navzájem podporují v sebepoškozování či mentální anorexii,” přibližuje problémy dnešní mládeže ředitel organizace Jules a Jim Lukáš Kohoutek. Sám si je však vědom toho, že internet přináší i mnoho výhod, a proto se kurzy budou zaměřovat na to, jak žít on-line tak, aby to zvyšovalo kvalitu života a nepřinášelo zbytečná rizika.


Jules a Jim tak na základě mnohaletých zkušeností s prevencí a vzděláváním zejména pražských a středočeských pedagogů vytvoří e-learningový program s metodickými materiály, který nabídne učitelům po celé ČR. Jeho cílem bude zajistit, aby většina učitelů v zemi lépe porozuměla problematice bezpečnosti dětí na internetu a na základě toho jim dokázala pomoci čelit online šikaně či obtěžování na internetu. „Spolupráce s Googlem je tak vzhledem k tématu i způsobu šíření zcela logickou volbou a vážíme si toho, že tato technologická společnost přijímá spoluzodpovědnost za zvyšování bezpečnosti dětí v kyberprostoru,” říká Kohoutek.
Podporu a grant získá Jules a Jim jako jediná česká organizace od filantropické odnože Googlu s názvem Google.org. Ta v minulém roce vyhlásila výzvu „Google.org Impact Challenge on Safety” s cílem podpořit organizace, které se snaží řešit jevy, jako jsou nenávist, extremismus a bezpečnost dětí online i offline. Ze stovek přihlášených si nakonec celkový grant ve výši 10 milionů euro rozdělí mezi 29 vybraných organizací ze 14 evropských zemí.

Součástí poslání společnosti Google je pomáhat lidem pohybovat se bezpečně na internetu. Kromě užitečných nástrojů a funkcí, jež minimalizují riziko škodlivého obsahu a pomáhají rodinám zůstat online v bezpečí, spolupracuje Google po celém světě s odborníky, regulačními orgány a akademiky, aby se zvýšila bezpečnost internetu jako celku. Přehled praktických tipů a nástrojů pro online bezpečí je k dispozici na webu Centrum bezpečnosti Google – https://safety.google/intl/cs/families/.

The post Česká neziskovka Jules a Jim získala grant od Googlu. Bude pomáhat učitelům chránit děti na internetu appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Nové programy pro rodiče https://julesajim.cz/nove-programy-pro-rodice/ Wed, 13 Nov 2019 09:40:44 +0000 https://julesajim.cz/?p=1039 Nabídka programů pro rodiče žáků.

The post Nové programy pro rodiče appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Uspořádejte na vaší škole besedu s rodiči. Vyberte si z aktuálních témat.

Další informace naleznete na našem webu v sekci ŠKOLENÍ PRO RODIČE.

The post Nové programy pro rodiče appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Adaptační kurzy pro příští školní rok! https://julesajim.cz/adaptacni-kurzy-pro-pristi-skolni-rok/ Wed, 13 Nov 2019 08:25:07 +0000 https://julesajim.cz/?p=1020 Přijímáme objednávky adaptačních kurzů pro školy na školní rok 2020/2021!

The post Adaptační kurzy pro příští školní rok! appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Díky zkušenostem, které s pořádáním adaptačních kurzů máme, víme, že je nejvyšší čas začít plánovat realizaci adaptačních kurzů ve školním roce 2020/2021. Termíny lektorů i ubytovací kapacity se již plní!

Adaptační kurzy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům (primy, spojené 6. třídy, první ročníky SŠ apod.), vedle toho stmelovací kurzy jsou určené kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost (např. z důvodu odchodu či příchodu některých žáků). Programy jsou určeny vždy celému třídnímu kolektivu a předpokládají účast třídního učitele.

Nabízíme kompletně vedený kurz (program zajišťují naši lektoři) nebo asistovaný kurz (lektor vede program spolu s třídním učitelem, jedná se zároveň o kurz DVPP) nebo mentorovaný kurz (kurz vedou učitelé a zkušený lektor-mentor podporuje učitele několika tříd zároveň).

Detailní popisy našich adaptačních kurzů s ceníkem naleznete ZDE.

Máte-li zájem o navázání spolupráce s námi, ozvěte se prosím zástupci ředitele Mgr. Tomášovi Kramárovi na email zastupce@julesajim.cz. Pokud patříte mezi naše stávající klienty a chcete si znovu objednat adaptační kurzy na vaší škole, obraťte se rovnou na koordinátora programů Michaela Jettmara programy@julesajim.cz.

The post Adaptační kurzy pro příští školní rok! appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
Časté dotazy rodičů k adaptačním kurzům https://julesajim.cz/caste-dotazy-rodicu-k-adaptacnim-kurzum/ Fri, 09 Aug 2019 13:15:06 +0000 https://julesajim.cz/?p=604 1) Komu odevzdat přihlášku na kurz – škole, nebo organizaci Jules a Jim?Prosíme, přihlášku odevzdejte škole. Obvykle se odevzdává třídnímu učiteli nebo učiteli, který jede se třídou na kurz. 2) Mají si můj syn/dcera vzít spacák a karimatku?Na některých objektech, kam jezdíme, může být spacák potřeba, karimatka většinou ne. Pokud na takový objekt jedete, budete […]

The post Časté dotazy rodičů k adaptačním kurzům appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>
1) Komu odevzdat přihlášku na kurz – škole, nebo organizaci Jules a Jim?
Prosíme, přihlášku odevzdejte škole. Obvykle se odevzdává třídnímu učiteli nebo učiteli, který jede se třídou na kurz.


2) Mají si můj syn/dcera vzít spacák a karimatku?
Na některých objektech, kam jezdíme, může být spacák potřeba, karimatka většinou ne. Pokud na takový objekt jedete, budete prostřednictvím školy informováni – učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče.


3) Kdy se dovím přesný čas a místo odjezdu a příjezdu na kurz?
Pokud dopravu na kurz zajišťuje Jules a Jim, učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče, kde zpravidla tato informace je již na jaře. Nicméně pokud se jede vlakem, přesné časy srazu a návratu Vám dodá učitel cca týden před kurzem (může dojít k výluce nebo změnám). Některé školy si zajišťují dopravu samy, informace si proto vyžádejte od učitele.


4) Můj syn/dcera je alergický na lepek. Je možné zajistit bezlepkové stravování?
Ano, na základě vyplněné přihlášky na kurz jsme schopni domluvit s ubytovatelem většinu stravovacích i jiných specifik. Zajišťuje-li stravování Jules a Jim, škola předá naší organizaci anonymní soupis specifik (pouze typy specifických požadavků a počty osob s tímto požadavkem).  Informace ubytovateli musíme předat nejméně 14 dní před zahájením kurzu. U některých objektů je za speciální stravu vyžadován příplatek za dražší ingredience (např.: 50 Kč za osobu za den navíc), případně můžete být požádáni o dodání některých vlastních surovin (např. bezlepkové pečivo, nebo těstoviny), které pak oni připraví. V případě, že by s dietou byl nějaký problém, budeme Vás kontaktovat my nebo učitel.

The post Časté dotazy rodičů k adaptačním kurzům appeared first on Jules a Jim, z. ú..

]]>