Adaptační kurzy pro příští školní rok!

Přijímáme objednávky adaptačních kurzů pro školy na školní rok 2020/2021!

Nové programy pro rodiče

Nabídka programů pro rodiče žáků.

Česká neziskovka Jules a Jim získala grant od Googlu. Bude pomáhat učitelům chránit děti na internetu

Společnost Google prostřednictvím své filantropické odnože Google.org věnovala peněžní grant české neziskové organizaci Jules a Jim. Podpoří tak její aktivity v oblasti vzdělávání učitelů za účelem lepšího porozumění nástrahám, kterým dnes čelí...

AKREDITOVANÉ SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Chcete rozšířit své kompetence pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole? Chcete prohloubit své porozumění žákům a třídním kolektivům? Chcete získat nové dovednosti v oblasti vedení třídnických hodin, šetření...

proškolených pedagogů za rok 2018

akreditovaných programů dvpp

realizovaných kurzů primární prevence za rok 2018

školám poskytnuto grantové poradenství za rok 2018

V oblasti primární prevence rizikového chování a OSV nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Programy lze objednat pro celý sbor, nebo jeho část (po dohodě s vedením školy), ale je také možné přihlásit se jednotlivě na otevřené kurzy dle nabídky. Více zde

Programy selektivní prevence jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – počáteční stadia šikanování, restaurování norem po průlomovém a pokročilém stadiu šikany, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem, vandalismem (ničení majetku školy) a dalšími patologicky ustavenými normami ať už mezi žáky, nebo mezi žáky a učiteli. Více informací

Šetření šikany na školách je náročný proces. Obrátilo se na nás několik škol – naší reakcí na tuto situaci je vytvoření asistenčního programu pro školy, při kterém s Vámi projdeme celým procesem šetření – od prvotní informace, přes doplňování zdrojů, screening skupiny, posouzení závažnosti až po vedení rozhovorů s žáky a vyhodnocení celého šetření.

@julesajim Jules a Jim, z. ú.
+420 604 341 392
info@julesajim.cz

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých. 

NAŠE POSLÁNÍ

Jules a Jim, z. ú.