Aktualizace ceníku našich služeb

Aktualizace ceníku našich služeb

Vážení přátelé,

 

informujeme Vás, že organizace Jules a Jim od 1. 10. 2023 upravuje svůj ceník, jehož novou podobu si můžete stáhnout ZDE.

 

S ohledem na dlouhodobý inflační trend a celkový růst nákladů jsme přistoupili k tomuto řešení, které naše programy zdražuje v průměru o 5-10 %.

 

Nový ceník se vztahuje pouze na programy sjednávané po 1. říjnu 2023 – netýká se tedy nijak již uzavřených domluv, které platí s dříve sjednanými cenami.

 

Věříme, že toto opatření pochopíte a nadále nám zachováte svou přízeň.

 

Za kolektiv Julese a Jima,
Mgr. Ondřej Bradáč,
ředitel
Mindfulness ve škole – otevřený kurz s přihláškou

Mindfulness ve škole – otevřený kurz s přihláškou

Termín: 16. 1. 2024 nebo 23. 1. 2024 (na výběr ze dvou termínů), 9:00 – 16:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Obsah kurzu:

 • metody mindfulness pro školy
 • vliv mindfulness na duševní zdraví
 • mindfulness jako prevence syndromu vyhoření
 • jak pracovat se stresem a pozorností

 

Co získáte:

 • techniky pro rozvoj emoční inteligence dětí
 • techniky pro práci s pozorností
 • techniky pro zvládání stresu

 

Cena: 1250,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky.

 

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Mindfulness-ve-skole-leden-2024

Základy podpory zdravého klimatu třídy 13. 11. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

Základy podpory zdravého klimatu třídy 13. 11. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

KAPACITA ŠKOLENÍ BYLA NAPLNĚNA

Termín: 13. 11. 2023, 9:00 – 16:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • třída jako skupina – skupinová dynamika, struktura a role žáků a jejich vliv na chování
 • koncept základních potřeb žáků podle D. Rocka
 • jak pracovat s pravidly
 • jak vyvažovat spolupráci a soutěž při práci se třídou
 • jak pracovat se skupinkami v kolektivu
 • koncept vnitřní motivace dle D. Pinka
 • jak pracovat s agresivním chováním

Co získáte:

 • postupy třídního managementu v různých fázích vývoje skupiny a uspořádání rolí
 • tipy pro rozvoj emoční a sociální inteligence žáků a podpory jejich sebevědomí
 • techniky pro podporu pozitivní identity třídy
 • certifikát o absolvování kurzu

 

Cena: 1250,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

 

Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT (akreditace vzdělávací akce MSMT-21392/2020-6-520).

Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 6. 11. 2023. 

KAPACITA ŠKOLENÍ NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLAŠOVAT

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

 

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky.

 

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Základy podpory zdravého klimatu třídy 13. 11. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

Otevíráme další růstovou skupinu pro děti

Pro žáky/ně 6.-9. tříd základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií otevíráme od ledna další podpůrnou skupinu SKLEP.  Bude se jednat o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde budou moci sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace. 

Společná práce ve skupině bude probíhat pod vedením dvou zkušených lektorů – Milošem Staňkem a Eliškou Pátkovou, po dobu pěti měsíců. Během 15 setkání si budou žáci/kyně posilovat sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace. To vše v prostředí, kde mohou být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními.

O skupině se dozvíte více na www.julesajim.cz/rustovaskupina

Přihlašovat se můžete přes formulář zde.

JJ_letak_rustova_skupina_A5-update-logo-praha-unor-2024

Webinář – Wellbeing a odolnost v době digitálních technologií

Webinář – Wellbeing a odolnost v době digitálních technologií

Termín: 16. 2. 2024, 16:00 – 17:30

Platforma: Webinář bude přístupný skrze Zoom v čase události na tomto odkazu

 

Zveme vás na webinář pořádaný v rámci akce Týden pro wellbeing ve škole.
Webinář je ochutnávkou nového online kurzu Labyrint sítě a ráj srdce, který v únoru zpřístupníme zdarma široké veřejnosti.

Interaktivní kurz poskytuje komplexní podporu pro to, jak děti vést k zdravému užívání obrazovek, a jak podporovat obecně zdravý osobnostní růst. Dává konkrétní návody a poskytuje přehled zdrojů pro kyberprevenci.

Kurz je založen na příbězích a součástí jsou i ukázky dialogů účinné kyberprevence.

Na webináři představíme na základě příběhu Toma, který hraje digitální hry, koncepci wellbeingu, na které je kurz postaven. A vysvětlíme si tak, jak u dětí podporovat odolnost a jak rozvíjet další dovednosti, které jsou nutným předpokladem bezpečného a přínosného užívání online prostředí.

Přihlášování není nutné, kapacita webináře není omezena.

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

Těšíme se na Vás!

Webinar-Jules-a-Jim-16.-2.-2024

Queer inkluzivní sexuální výchova 8. 2. 2024 – otevřený kurz s přihláškou

Queer inkluzivní sexuální výchova 8. 2. 2024 – otevřený kurz s přihláškou

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA! Nyní je možné se přihlásit pouze jako náhradníci.

Termín: 8. 2.  2024, 9:00 – 16:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse

 

Obsah kurzu:

 • seznámení s pojmy a principy týkající se LGBTQ+ tematiky 
 • otevřená a podpůrná komunikace o partnerských vztazích a sexu
 • otevírání LGBTQ+ tematiky v třídních kolektivech 
 • jak nastavit ve škole bezpečné prostředí pro všechny

Co získáte:

 • praktické aktivity vhodné pro otevření tematiky partnerských vztahů a queer inkluzivní sexuální výchovy

 • osvědčené knowhow jak vést diskuse o LGBTQ+ tematice

 • inspiraci pro zajištění bezpečného prostředí ve škole
  pro všechny

 • osvědčení o účasti

 

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 1 000,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

Účastníci obdrží po kurzu osvědčení o jeho absolvování.

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 1. 2. 2024. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA! Nyní je možné se přihlásit pouze jako náhradníci.

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu katerina.vondalova@julesajim.cz

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 7. 2. 2024.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Queer-inkluzivni-sexualni-vychova-08022024

Digitální wellbeing 8. 3. 2024 – otevřený kurz s přihláškou

Digitální wellbeing 8. 3. 2024 – otevřený kurz s přihláškou

Termín: 8. 3. 2024, 8:30 – 13:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse

 

Obsah kurzu:

 • Co je zdravé užívání digitálních technologií a jak u dětí podporovat digitální wellbeing

 • Co je profesionální kyberprevence a jaké metody jsou vhodné pro výuku a podporu dětí

 • Jaký je vliv digitálních technologií na člověka a jaké dovednosti je třeba rozvíjet v rámci prevence rizik

Co získáte:

 • Metody a postupy pro výuku kyberprevence a tipy na vhodná témata k diskuzi

 • Jak vést žáky k regulovanému a přínosnému užívání obrazovky

 • Jak podporovat přínosy užívání digitálních technologií a minimalizovat rizika

 • Odkazy a zdroje pro výuku kyberprevence

 

Cena: 1 070,- Kč / osobu

 

Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 1. 3. 2024. 

 

Další info na e-mailu katerina.vondalova@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 604 241 549

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3. 3. 2024.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Digitalni-wellbeing-8.-3.-2024-1

Základy vedení třídnických hodin 21. 9. 2023             – otevřený kurz s přihláškou

Základy vedení třídnických hodin 21. 9. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

 

TERMÍN 21. 9. 2023 JE JIŽ NAPLNĚN, PŘIHLAŠOVAT SE NYNÍ MŮŽETE POUZE JAKO NÁHRADNÍCI!
V případě dostatečného zájmu plánujeme vypsat v tomto školním roce na téma Základy vedení třídnických hodin ještě jeden termín, o kterém vás budeme přednostně informovat.
 
Termín: 21. 9. 2023, 9:00 – 17:30 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • typy třídnických hodin, jejich obsah, cíle a formy
 • práce s pravidly, pravidla pro TH vs. pro skupinu
 • didaktický model CMIARE
 • “hra” a vedení reflexe jako základ zkušenostního učení
 • tipy na práci s aktivitami
 • ochutnávka technik
 • význam komunitního kruhu a rituálů

 

Cena: 1 250,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT (akreditace vzdělávací akce MSMT- 188/2022-2-62).

Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 14. 9. 2023.  

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 19. 9. 2023.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Zaklady-vedeni-TH-2023

Jak udělat adapt’ák 27. 6. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

Jak udělat adapt’ák 27. 6. 2023 – otevřený kurz s přihláškou

 

KAPACITA ŠKOLENÍ JE V TUTO CHVÍLI NAPLNĚNA, MŮŽETE SE PŘIHLAŠOVAT JIŽ POUZE JAKO NÁHRADNÍCI

Termín: 27. 6. 2023, 9:00 – 18:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • seznámení se základními pojmy, pravidly a
  principy (Kolbův cyklus, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, aktivity a jejich cíle, reflexe)
 • praktický nácvik vedení aktivit a reflexí
 • sestavení harmonogramu adaptačního programu pro vlastní třídu

Co získáte:

 • osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního programu odpovídající dobré praxi i praktické dovednosti
 • naučíte se evaluovat aktivity, rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu
 • certifikát o absolvování kurzu

 

Cena: 1 250,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT (akreditace vzdělávací akce MSMT-188/2022-2-62).

Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát

 

KAPACITA ŠKOLENÍ JE V TUTO CHVÍLI NAPLNĚNA, MŮŽETE SE PŘIHLAŠOVAT JAKO NÁHRADNÍCI 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 20. 6. 2023. 

Kontakt pro další info: Helena Vymazalová, na tel. 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 26. 6.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Letak-adaptak-2023_final

Mindfulness ve škole – otevřený kurz s přihláškou

Základy podpory wellbeingu a psychohygieny ve škole 31.3.2023 – otevřený kurz s přihláškou

KAPACITA TOHOTO ŠKOLENÍ JE JIŽ NAPLNĚNA, NYNÍ SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT POUZE JAKO NÁHRADNÍCI. 

Termín: 31. 3. 2023, 8:00 – 16:00

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • wellbeing a jeho vliv na chování třídního kolektivu
 • role pedagoga v utváření klimatu třídy
 • práce s vlastními emocemi a copingové strategie
 • relaxace a její vedení
 • work-life ballance a time-management

Co získáte:

 • inspiraci pro podporu wellbeingu v kontextu vzdělávání
 • osvojení si základního postupu pro relaxaci a její vedení
 • certifikát o absolvování kurzu

 

Cena: 1250,- Kč / osobu

Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / osobu díky příspěvku HMP

 

Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT (akreditace vzdělávací akce MSMT- 21392/2020-6-520).

Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 27. 3. 2023. 

KAPACITA TOHOTO ŠKOLENÍ JE JIŽ NAPLNĚNA, V TUTO CHVÍLI SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT POUZE JAKO NÁHRADNÍCI.

 

Další info na tel: 604 241 549 či e-mailu zastupce@julesajim.cz

 

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!