Otevíráme online podpůrná setkání pro pedagogické pracovníky zaměřená na bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole v oblastech týkajících se práce se třídou i jednotlivci, osobnostně-sociální výchovy a primární prevence rizikového chování.

Setkání Vás může podpořit v aktuálně nebo dlouhodobě náročných situacích při práci se žáky nebo komunikaci s rodiči a kolegy. Můžete nahlédnout do postupů kolegů z jiných škol a z Jules a Jim. Můžete si připomenout, že nejste sami, a najít pomoc tam, kde potřebujete. Probíraná témata se budou odvíjet od Vašich dotazů a konkrétních situací, které budeme společně reflektovat nebo na ně budeme hledat možné kroky dalšího postupu. Na setkání tak nemusíte přicházet s konkrétním tématem, můžete (se) přijít inspirovat. 

Setkání jsou určena pro učitele*ky, třídní učitele*ky, asistenty*ky pedagoga, vychovatele*ky, školní metodiky*čky prevence, výchovné poradce*kyně, školní psychology*žky a další členy*ky školního poradenského pracoviště a vedení z celé České republiky napříč všemi vzdělávacími stupni.

Kapacita je omezena na malou skupinu, aby mohlo dojít k efektivnímu sdílení zkušeností. Bude-li větší zájem, nabídneme další termíny. 

Vždy online 15:00 – 17:30 (tři vyučovací hodiny s krátkou pauzou) v termínech:

Kapacita původní trojice termínů (15.4., 14.5., 6.6.) byla již naplněna, pro velký zájem jsme přidali další trojici termínů:

– úterý 16. 4.
– pondělí 13. 5.
– středa 5. 6.

V případě, že se termín nenaplní nebo neproběhne z jiného důvodu, nabídneme jiný termín.

Nevyhovují Vám termíny? Napište, bude-li vás více, rádi s nimi hýbneme.

Můžete se zúčastnit jednoho i všech tří setkání.

Cena za jedno setkání: 600 Kč
Cena za tři setkání (při společné platbě předem): 1 500 Kč 

Setkáními Vás provede naše odborná garantka Julie Mastná.

Mnozí z Vás s ní má zkušenosti ze školení, z obdobných podpůrných setkávání nebo z konzultací, někteří ještě jako s Julií Machačovou také z programů všeobecné a selektivní primární prevence a komunikace se školami, jelikož u nás působí již od roku 2008.

Přihlásit se můžete přes tento odkaz.

Nejste si jistí, zda naší nabídce rozumíte nebo zda je zrovna pro Vás? Napište naší koordinátorce Heleně Vymazalové (zastupce@julesajim.cz, 604 241 549) nejlépe s uvedením Vašeho telefonního čísla, ozveme se co nejdříve zpět.

 

Těšíme se na Vás a Vaše příběhy a zkušenosti.

Podpurna-setkani-ONLINE-2024-2.-trojice-terminu