EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Mgr. Kristýna Fišerová

Mgr. Kristýna Fišerová

V Jules a Jim, z.ú. působím od roku 2016, nyní na pozici odborného garanta preventivních programů látkové závislosti. Pomáhám také s vybranými tématy nově vznikajícího e-learningu pro učitele Labyrint sítě a ráj srdce zaměřeného na téma kyberprevence.  Spolupráce s Jules a Jim mě baví zejména tím, že organizace se neustále posouvá a nabízí mi tak nové příležitosti a zkušenosti.

Vystudovala jsem magisterský program Adiktologie na 1. lékařské fakultě. Působím mimojiné také jako odborný garant také na Národní lince pro odvykání. Mimo adiktologii se věnuji práci s klienty s poruchou osobnosti, DBT terapii a aktuálně jsem také ve výcviku Integrované rodinné terapie.

Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D.

Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D.

V Jules a Jim jsem odborným garantem témat souvisejících s výživou člověka a poruchami příjmu potravy. S Jules a Jim spolupracuji proto, že spolu souzníme v principech, jako je  předcházení nemocí prevencí,  práce s tématy zážitkovou formou a potřeba soustavného vzdělávání a aktualizace vzdělávacích programů na základě nových poznatků.

Vystudovala jsem Veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Hlavními liniemi studia byly prevence, výživa a hygiena. V magisterském studiu jsem pokračovala výživou člověka. V doktorandském studiu na Masarykově univerzitě v Brně jsem se začala věnovat Prevenci poruch příjmu potravy. Od té doby se snažím problematiku poruch příjmu potravy srozumitelně interpretovat ať už pedagogům či žákům a studentům různých stupňů škol. 

Můj obor je mi zároveň koníčkem, baví mě dále se vzdělávat, sledovat novinky v oblasti výživy člověka a předávat informace dál.