KDO JSME?

 

  • Jules a Jim je organizace registrovaná od roku 2002 u Ministerstva vnitra ČR.
  • Jsme organizací certifikovanou MŠMT pro oblast všeobecné a selektivní primární prevence a jsme od MŠMT akreditované zařízení DVPP.
  • Spolupracujeme se základními a středními školami převážně z Prahy a Středočeského kraje.
  • Zaměřujeme se na práci se třídou, třídním učitelem a učitelským sborem.
  • V týmu Jules a Jim je 35 lektorů, z toho 10 na úrovni hlavní lektor kurzu.
  • Tým je tvořen lidmi z oborů pedagogika, andragogika, psychologie, sociologie.
  • V rámci rozvoje našeho lektorského týmu se účastníme seminářů a školení na rozvoj lektorských kompetencí a odborných znalostí v oblasti prevence rizikového chování. Kvality lektorů také podporuje propracovaný evaluační systém lektorské práce.
  • Metodou zážitkové pedagogiky navazujeme na práci organizací jako například Outward Bound International, Prázdninová škola Lipnice a dalších.
  • Naše preventivní programy jsou plně supervidované.
  • Informace o konkrétních lidech v organizaci naleznete ZDE (provozní tým a lektorující) a ZDE (Správní rada).