Růstová skupina Sklep – podzim 2022

 

Počínaje podzimem 2022 vypisujeme nové termíny naší Růstové skupiny Sklep.

Program bude zahájen ve čtvrtek 24.11.2022 a bude pokračovat do čtvrtka 30.3.2023 

Komu je růstová skupina určena?

 • žákům/yním 6.-9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
 • těm, kteří opakovaně zažívají obtíže a nejistotu v mezilidském kontaktu (např. nesnáze při hledání kamarádů, nepochopení od dospělých, osobní zkušenost se šikanujícím chováním)
 • 12-15 zúčastněných

Co to je růstová skupina?

 • jedná se o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde mohou sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace
 • posiluje jejich sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace
 • skupina je prostorem, kde může být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními

Kdy a kde skupina probíhá?

 • cyklus 15 setkání, začínajících 24.11.2022 
 • čas konání: 16:00-18:15 (vč. předstávky) 
 • pravidelný termín setkávání je čtvrtek s několika výjimkami – přehled termínů naleznete níže. 
 • místo konání: kancelář Jules a Jim, z.ú., Krkonošská 1534, 120 00 Praha 2

Jaké jsou podmínky účasti ve skupině?

 • pošlete přihlášku přes formulář zde do 10.11.2022 
 • v průběhu listopadu proběhne krátký rozhovor se zájemcem o účast a jeho zákonným zástupcem – účelem setkání je zmapovat potřeby a domluvit se, zda je Růstová skupina pro zájemce to pravé 
 • cena je 200 Kč/setkání, tj. 3 000 Kč za 15 setkání s první zálohou ve výši 1500 Kč splatnou před zahájením programu 
 • pravidla skupiny se řídí kontraktem uzavřeným mezi účastníkem, zákonným zástupcem a zástupcem poskytovatele 
 • jedná se o kontinuální společnou práci, doporučuje se účastnit nejméně 80% setkání daného cyklu 

Jak probíhají setkávání skupiny?

 • společné sjednání zakázky a její zanesení do kontraktu se zákonným zástupcem a dítětem
 • první 1-2 setkání jsou věnována vzájemnému poznávání žáků/yň ve skupině, stmelení skupiny a nastavení pravidel skupiny.
 • konkrétní náplň dalších setkání je určena vývojem skupiny, zakázkou apod. V zásadě se ale jedná hlavně o tyto typy práce:
  • sdílení životních událostí
  • skupinová práce na tématech přinášených jednotlivými členy skupiny
  • skupiny věnující se nácviku sociálních a komunikačních dovedností
 • jedna průběžná a jedna závěrečná konzultace s rodiči a žákem/yní, vyhodnocení pokroku a plán na další práci

Kdo skupinu vede?

 • Miloš Staněk, který pracuje jako školní psycholog na FZŠ Barrandov, vede vlastní terapeutickou praxi pro děti a dospělé a je lektorem programů primární prevence (všeobecné a selektivní) v Jules a Jim, z.ú.
 • Gabriela Malíková, psycholožka, krizová interventka pro děti, dospívající a mladé dospělé, lektorka vzdělávání pro vyučující, dříve lektorka v oblasti všeobecné a selektivní prevence. Aktuálně prochází psychoterapeutickým výcvikem v integrativní skupinové terapii v gestalt modalitě.

Přehled všech termínů:

 • 24.11.,
 • 1.12.,
 • středa 7.12. od 17:00,
 • 15.12.,
 • 22.12.,
 • úterý 3.1.2023,
 • 12.1.,
 • 19.1.,
 • 26.1.,
 • 2.2.,
 • 16.2.,
 • středa 22.2. od 17:00, 
 • 2.3.,
 • 9.3.,
 • 23.3.,
 • 30.3. od 17:00

Více informací získáte na e-mailové adrese rustovaskupina@julesajim.cz