Růstová skupina Sklep – 2023/24

 

Jules a Jim znovu otevírá svou Růstovou skupinu!

KAPACITA AKTUÁLNÍ RŮSTOVÉ SKUPINY BYLA NAPLNĚNA!

POZOR – POSUN ZAHÁJENÍ PROGRAMU! 

Program bude zahájen ve středu 28.2.2024 od 16:00 v zasedačce organizace Jules a Jim, z.ú., a bude pokračovat v patnácti termínech do úterý 11.6.2024.

Komu je růstová skupina určena?

 • žákům/yním 6.-9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
 • těm, kteří opakovaně zažívají obtíže a nejistotu v mezilidském kontaktu (např. nesnáze při hledání kamarádů, nepochopení od dospělých, osobní zkušenost se šikanujícím chováním)
 • skupina je určena pro optimální počet 12-15 zúčastněných

Co to je růstová skupina?

 • jedná se o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde mohou sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace
 • posiluje jejich sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace
 • skupina je prostorem, kde může být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními

Kdy a kde skupina probíhá?

 • cyklus 15 setkání, začínajících 28. 2. 2024 a trvajících vždy 2 hodiny + 15 minut přestávky
 • Přehled všech termínů tohoto běhu Růstové skupiny:
  • st 28. 2. 16:00
  • st 6. 3. 16:00
  • st 13. 3. 16:00
  • čt 21. 3. 16:00
  • út 2. 4. 17:15
  • út 9. 4. 17:15
  • st 17. 4. 16:00
  • st 24. 4. 16:00
  • út 30. 4. 17:15
  • út 7. 5. 17:15
  • st 15. 5. 16:00
  • út 21. 5. 17:15
  • út 28.5. 16:00
  • st 5.6. 16:00
  • út 11.6. 16:00
 • výše uvedené termíny setkávání jsou vždy na 135 minut (2 hodiny setkání + 15 minut přestávka), v harmonogramu jsme respektovali svátky a školní prázdniny
 • místo konání: zasedačka kanceláře Jules a Jim, z.ú., Krkonošská 1534, 120 00 Praha 2

Jaké jsou podmínky účasti ve skupině?

 • KAPACITA AKTUÁLNÍ RŮSTOVÉ SKUPINY BYLA NAPLNĚNA, není již možné se přihlašovat.
  (V případě zájmu o účast v dalším běhu skupiny sledujte náš web, kde budeme včas informovat, jakmile bude známý její harmonogram.)
 • v průběhu ledna, resp. února v závislosti na vašem datu přihlášení do programu proběhne krátký rozhovor se zájemcem o účast a jeho zákonným zástupcem – účelem setkání je zmapovat potřeby a domluvit se, zda je Růstová skupina pro zájemce to pravé. Termíny budou zájemcům nabídnuty v samostatné komunikaci.
 • cena je 200 Kč/setkání, tj. 3 000 Kč za 15 setkání s první zálohou ve výši 1500 Kč splatnou před zahájením programu
 • pravidla skupiny se řídí kontraktem uzavřeným mezi účastníkem, zákonným zástupcem a zástupcem poskytovatele
 • jedná se o kontinuální společnou práci, je třeba zúčastnit se nejméně 80% setkání daného cyklu

Jak probíhají setkávání skupiny?

 • společné sjednání zakázky a její zanesení do kontraktu se zákonným zástupcem a dítětem
 • první 1-2 setkání jsou věnována vzájemnému poznávání žáků/yň ve skupině, stmelení skupiny a nastavení pravidel skupiny
 • konkrétní náplň dalších setkání je určena vývojem skupiny, zakázkou apod. V zásadě se ale jedná hlavně o tyto typy práce:
  • sdílení životních událostí
  • skupinová práce na tématech přinášených jednotlivými členy skupiny
  • skupiny věnující se nácviku sociálních a komunikačních dovedností
 • jedna průběžná a jedna závěrečná konzultace s rodiči a žákem/yní, vyhodnocení pokroku a plán na další práci

Kdo skupinu vede?

 • skupinu vedou dva zkušení lektorující Jules a Jim, z.ú.:
  • Miloš Staněk, který pracuje jako školní psycholog na FZŠ Barrandov, vede vlastní terapeutickou praxi pro děti a dospělé a je lektorem programů primární prevence (všeobecné a selektivní) v Jules a Jim, z.ú.
  • Eliška Pátková, psycholožka a terapeutka zaměřující se na děti, dospívající a mladé dospělé, dříve působící jako školní psycholožka, lektorka v oblasti všeobecné a selektivní prevence a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Více informací získáte na e-mailové adrese rustovaskupina@julesajim.cz .