Růstová skupina Sklep

Komu je růstová skupina určena?

 • žákům/yním 6.-9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
 • těm, kteří opakovaně zažívají obtíže a nejistotu v mezilidském kontaktu (např. nesnáze při hledání kamarádů, nepochopení od dospělých, osobní zkušenost se šikanujícím chováním)
 • maximálně pro 12 zúčastněných

Co to je růstová skupina?

 • jedná se o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde mohou sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace
 • posiluje jejich sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace
 • skupina je prostorem, kde může být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními

Kdy a kde skupina probíhá?

 • cyklus 15 setkání
 • vždy ve čtvrtek v 15:00 – 17:15 (včetně přestávky 15 minut)
 • začínáme 10. února 2022
 • místo konání: kancelář Jules a Jim, z.ú., Krkonošská 1534, 120 00 Praha 2

Jaké jsou podmínky účasti ve skupině?

 • pošlete přihlášku přes formulář zde
 • cena je 200 Kč/setkání, tj. 3 000 Kč za 15 setkání
 • následně proběhne rozhovor se zákonným zástupcem i dítětem
 • uzavřeme kontrakt o účasti ve skupině vč. jejích pravidel
 • skupina pracuje během celého školního roku, přidávat se a odcházet je možné vždy pouze na začátku pololetí 

Jak probíhají setkávání skupiny?

 • společné sjednání zakázky a její zanesení do kontraktu se zákonným zástupcem a dítětem
 • první jedno až dvě setkání jsou věnována vzájemnému poznávání žáků/yň ve skupině, stmelení skupiny a nastavení pravidel skupiny.
 • konkrétní náplň dalších setkání je určena vývojem skupiny, zakázkou apod. V zásadě se ale jedná hlavně o tyto typy práce:
  • sdílení životních událostí
  • skupinová práce na tématech přinášených jednotlivými členy skupiny
  • skupiny věnující se nácviku sociálních a komunikačních dovedností
 • jedna průběžná a jedna závěrečná konzultace s rodiči a žákem/yní, vyhodnocení pokroku a plán na další práci

Kdo skupinu vede?

 • skupinu vedou dva zkušení lektorující Jules a Jim, z.ú.:
  • Miloš Staněk, který pracuje jako školní psycholog na FZŠ Barrandov, vede vlastní terapeutickou praxi pro děti a dospělé a je lektorem programů primární prevence (všeobecné a selektivní) v Jules a Jim, z.ú.
  • Veronika Kynclová, lektorka všeobecné a selektivní primární prevence v oblasti vztahů a vzdělávání vyučujících, lektorka komunitních programů pro děti v pěstounské péči a pro děti s poruchami chování 

Více informací získáte na e-mailové adrese rustovaskupina@julesajim.cz