Letní škola s Jules a Jim – třídenní prezenční kurz s přihláškou

Letní škola s Jules a Jim – třídenní prezenční kurz s přihláškou

JAK PRACOVAT SE TŘÍDOU, KDE TO SKŘÍPE?
ANEB JAK NA TO, ABYCHOM SE ZNOVU OCITLI NA JEDNÉ LODI…

Termín: 21. – 23. 8. 2024, vždy 9:00 – 16:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

 

Obsah kurzu:

 • jak pomocí (nejen) TH pracovat s „rozklíženou” třídou
 • jak monitorovat a řešit problémy ve třídě
 • jak získat jistotu při práci s jednotlivci i celým třídním kolektivem
 • jak připravit a vést TH věnované podpoře soudržnosti skupiny – ve třídě, která je „pohodová“, ale hlavně ve třídě, která je „náročná“

 

Cena: 4 900,- Kč / osoba

Po kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 15. 8. 2024. 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Letni-skola-JaJ-Jak-pracovat-se-tridou-kde-to-skripe-1

Jak udělat adapt’ák – 30. 8. – otevřený kurz s přihláškou

Jak udělat adapt’ák – 30. 8. – otevřený kurz s přihláškou

Termín: 30. 8. 2024, 9:00 – 16:30
Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady
Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Obsah kurzu:

 • seznámení se základními pojmy, pravidly a principy (Kolbův cyklus, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, aktivity a jejich cíle, reflexe)
 • praktický nácvik vedení aktivit a reflexí
 • sestavení harmonogramu adaptačního programu pro vlastní třídu

Co získáte:

 • osvědčené know how pro přípravu a realizaci adaptačního programu odpovídající dobré praxi i praktické dovednosti
 • naučíte se evaluovat aktivity, rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu
 • certifikát o absolvování kurzu

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 23. 8. 2024.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Letak-adaptak-2024.pdf

Jak mluvit s dětmi o sexualitě a genderu, aneb úvod do LGBTQ+ tematiky pro rodiče – 13. 6. – otevřený webinář

Jak mluvit s dětmi o sexualitě a genderu, aneb úvod do LGBTQ+ tematiky pro rodiče – 13. 6. – otevřený webinář

Jules a Jim z.ú. pořádá ve spolupráci s Gender studies webinář pro rodiče:

Termín: čtvrtek 13. 6. 2024, 17:00 – 19:00

Obsah:

Webinář přináší základní úvod do tématu sexuality a genderové indentity a je vhodný pro rodiče, kteří mají doma LGBTQ+ dítě, ale i pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco víc o queer tématice.

Vysvětlíme si základní pojmy, které se tématu týkají. Představíme si také řadu podpůrných organizací, kam je možné se obrátit pro pomoc.

Bude prostor i pro společnou diskusi a vyjasnění si konkrétních situací.

Webinář povede Mgr. Agáta Hrdličková, která vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, dlouhodobě se věnuje primární prevenci se zaměřením na sexuální výchovu a LGBTQ+ tematiku.
Pracuje jako lektorka, školitelka a genderová expertka v organizacích Gender Studies, o.p.s. a Jules a Jim, z.ú.

Cena: 390,- Kč / osoba

Všem přihlášeným bude k dispozici také videozáznam webináře, a to po dobu 7 dní od jeho zveřejnění.

Závazně přihlašovat se můžete přes odkaz ZDE.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM, odkaz pro připojení obdržíte emailem po uhrazení webináře.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 608 110 205 či e-mailu kurzy@julesajim.cz.

Webinar-LGBTQ-pro-rodice-verze-pro-FB-a-web

Role škol v prevenci násilí v blízkých vztazích – 24. 6. – otevřený kurz s přihláškou

Role škol v prevenci násilí v blízkých vztazích – 24. 6. – otevřený kurz s přihláškou

 

Termín: 24. 6. 2024, 9:00 – 16:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

 

Domácí násilí a násilí na dětech často probíhají za zavřenými dveřmi a ti, kterých se týká, se jej snaží uchovat v tajnosti. Škola je tak mnohdy prvním místem, kde si někdo všimne, že to doma není v pořádku.

Začít o násilí otevřeně mluvit je nezbytným krokem k zotavení, ale také k prevenci tohoto závažného společenského jevu.

Během školení se zaměříme na to, jak téma násilí uchopovat efektivně a zároveň bezpečně. Pracovat budeme s filmem Zuřivec.

Obsah kurzu:

 • Specifika násilí v blízkých vztazích
 • Související legislativa
 • Efektivní primární prevence násilí v blízkých vztazích
 • Identifikace ohrožených dětí ve škole
 • Postup řešení
 • Péče o sebe při práci s náročnými tématy 

Cena: 1 700,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 17. 6. 2023. 

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Role-skol-v-prevenci-nasili-v-blizkych-vztazich-24062024-verze-pro-FB-a-web

Jak na práci s úzkostí ve škole 13.6. – otevřený kurz s přihláškou

Jak na práci s úzkostí ve škole 13.6. – otevřený kurz s přihláškou

Jules a Jim z.ú. pořádá ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou otevřený kurz
pro vyučující na ZŠ a SŠ

Termín: 13. 6. 2024, 14:00 – 17:30

Adresa: Krkonošská 1534/6, Praha 2 – Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Ve školním prostředí se stále více setkáváme s tématem úzkosti.
Složité emoce dětí ve škole nás mohou rozhodit, když nejsme dobře připraveni.

V kurzu se dozvíte:

 • Jak jednat s dětmi s úzkostnými potížemi

 • Jaká opatření lze ve třídě pro práci s úzkostí použít

 • Jak pracovat se specifickými potřebami dětí tak, abychom se dostatečně věnovali jádru skupiny

 • Kde jsou možnosti a limity práce vyučujících v této oblasti

 

Cena: 850,- Kč / osobu

Po kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu kurzy@julesajim.cz nebo na tel. čísle: 608 110 205

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 3 dnů před konáním kurzu.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Jak-na-praci-s-uzkosti-ve-skole-13062024-verze-pro-FB

Nové návykové látky u dospívajících: Trendy, praxe, prevence – otevřený webinář pro ŠMP

Nové návykové látky u dospívajících: Trendy, praxe, prevence – otevřený webinář pro ŠMP

Termín: úterý 4. 6. 2024, 15:30 – 18:00

 

Nikotinové sáčky, jednorázové e-cigarety, kratom a HHC se v poslední době staly hitem mezi dětmi.
Tyto produkty působí na dospívající trendově a zdánlivě bezrizikově a navíc jsou pro ně velmi snadno dostupné. Turbulentní změny na trhu s návykovými látkami kladou vysoké nároky na preventivní pracovníky, pedagogy ale také rodiče.

V tomto webináři si představíme nejnovější formy návykových látek populárních mezi dětmi a dospívajícími jako jsou nikotinové sáčky, kratom či HHC. Popíšeme si jejich účinky, rizikovost a také, jak na ně nahlíží samotné děti.
V neposlední řadě si ukážeme doporučení pro prevenci, jak s těmito fenomény zacházet v praxi.

Lektorem webináře je Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA – specialista na adiktologii a léčbu závislostí. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vede Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku a aktuálně se zabývá výzkumem tzv. nových tabákových výrobků.

Cena: 390,- Kč / osoba

Všem přihlášeným bude k dispozici také videozáznam webináře, a to po dobu 7 dní od jeho zveřejnění.

Závazně přihlašovat se můžete přes odkaz ZDE.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM, odkaz pro připojení obdržíte emailem po uhrazení webináře.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel: 608 110 205 či e-mailu kurzy@julesajim.cz.

Webinar-Navykove-latky