Děti  se v průběhu svého života mohou setkat se spoustou negativních jevů. Šikana a kyberšikana, drogy, závislosti různého typu, nebezpečí na internetu, špatná komunikace a vztahy, nebezpečné chování ohrožující vývoj a život dětí. Tato stránka slouží rodičům k orientaci v možnostech, jak své děti chránit, jak s nimi komunikovat a kam se případně obrátit o pomoc, pokud máme pocit, že něco není v pořádku.  

WEBINÁŘE

Dítě v papiňáku (aneb kurz přežití pro rodiče puberťáků)

Přežití období puberty patří k největším výzvám jak pro samotné dospívající, tak jejich rodiče. Společně prozkoumáme pubertální svět v jeho offline, ale také online realitě. Standardně se jedná o období oddělování života rodičů a dětí. Vzhledem k současné celostátní karanténě však dochází k jisté anomálii, a proto se budeme věnovat i praktickým tipům pro zvládnutí této nečekaně těsné formy soužití. Během kurzu se zaměříme na efektivní komunikační strategie založené na vzájemném respektu, prevenci rizikového chování dětí i zvládání vlastního stresu a emocí.

Časová dotace 2 vyučovací hodiny

Cena: 5 000 Kč

(Ne)bezpečí na síti (aneb Pomozme dětem s digitálním světem)

Internet je dnes nutnou součástí našeho každodenního života. Abychom mohli pracovat, studovat či udržovat kontakt s blízkými, potřebujeme být neustále online. Rodiče pak mohou mít pochopitelný strach, aby se jejich děti v labyrintu internetu a sociálních sítí neztratily. Na webináři se rodiče seznámí s pohledem zkušených lektorujích, kteří nabídnou možnosti, jak s dětmi o online prostředí mluvit. Společně budeme nacházet příležitosti, které online svět nabízí, a správnou cestu, jak se vyhnout potenciálním rizikům. Internet se tak stane užitečným pomocníkem, a ne hrozbou.

Časová dotace 2 vyučovací hodiny

Cena: 5 000 Kč

RŮSTOVÁ SKUPINA SKLEP

Podpůrná setkání, kde mohou děti sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace

Komu je růstová skupina určena?

 • žákům/yním 6.-9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
 • těm, kteří opakovaně zažívají obtíže a nejistotu v mezilidském kontaktu (např. nesnáze při hledání kamarádů, nepochopení od dospělých, osobní zkušenost se šikanujícím chováním)

Co to je růstová skupina?

 • jedná se o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde mohou sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace
 • posiluje jejich sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace
 • skupina je prostorem, kde může být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními

Kdy a kde skupina probíhá?

Jaké jsou podmínky účasti ve skupině?

 • cena je 200 Kč/setkání, tj. 3 000 Kč za 15 setkání
 • následně proběhne rozhovor se zákonným zástupcem i dítětem
 • uzavřeme kontrakt o účasti ve skupině vč. jejích pravidel
 • skupina pracuje během celého školního roku, přídávat se a odcházet je možné vždy pouze na začátku pololetí 

Jak probíhají setkávání skupiny?

 • společné sjednání zakázky a její zanesení do kontraktu se zákonným zástupcem a dítětem
 • první jedno až dvě setkání jsou věnována vzájemnému poznání žáků/yní ve skupině, stmelení skupiny a nastavení pravidel skupiny.
 • konkrétní náplň dalších setkání je určena vývojem skupiny, zakázkou apod. V zásadě se ale jedná hlavně o tyto typy práce:
  • sdílení životních událostí
  • skupinová práce na tématech přinášených jednotlivými členy skupiny.
  • skupiny věnující se nácviku sociálních a komunikačních dovedností.
 • jedna průběžná a jedna závěrečná konzultace s rodiči a žákem/yní, vyhodnocení pokroku a plán na další práci.

Kdo skupinu vede?

 • skupinu vedou dva zkušení lektorující Jules a Jim, z.ú.:
  • Miloš Staněk, který pracuje jako školní psycholog na FZŠ Barrandov, vede vlastní terapeutickou praxi pro děti a dospělé a je lektorem programů primární prevence (všeobecné a selektivní) v Jules a Jim, z.ú.
  • Eliška Pátková, psycholožka a terapeutka zaměřující se na děti, dospívající a mladé dospělé, dříve působící jako školní psycholožka, lektorka v oblasti všeobecné a selektivní prevence a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Více informací získáte na e-mailové adrese rustovaskupina@julesajim.cz

ZDROJE A KONTAKTY

Letáček Jak zvládat karanténu

Letáček s radami, doporučeními a kontakty na pomáhající organizace naleznete zde.

Webové stránky poraden