Aktualizace ceníku našich služeb

Aktualizace ceníku našich služeb

Vážení přátelé,

 

informujeme Vás, že organizace Jules a Jim od 1. 10. 2023 upravuje svůj ceník, jehož novou podobu si můžete stáhnout ZDE.

 

S ohledem na dlouhodobý inflační trend a celkový růst nákladů jsme přistoupili k tomuto řešení, které naše programy zdražuje v průměru o 5-10 %.

 

Nový ceník se vztahuje pouze na programy sjednávané po 1. říjnu 2023 – netýká se tedy nijak již uzavřených domluv, které platí s dříve sjednanými cenami.

 

Věříme, že toto opatření pochopíte a nadále nám zachováte svou přízeň.

 

Za kolektiv Julese a Jima,
Mgr. Ondřej Bradáč,
ředitel
Otevíráme další růstovou skupinu pro děti

Otevíráme další růstovou skupinu pro děti

Pro žáky/ně 6.-9. tříd základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií otevíráme od ledna další podpůrnou skupinu SKLEP.  Bude se jednat o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde budou moci sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace. 

Společná práce ve skupině bude probíhat pod vedením dvou zkušených lektorů – Milošem Staňkem a Eliškou Pátkovou, po dobu pěti měsíců. Během 15 setkání si budou žáci/kyně posilovat sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace. To vše v prostředí, kde mohou být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními.

O skupině se dozvíte více na www.julesajim.cz/rustovaskupina

Přihlašovat se můžete přes formulář zde.

JJ_letak_rustova_skupina_A5-update-logo-praha-unor-2024

Identifikace a prevence šikany pro pražské školy zdarma

Identifikace a prevence šikany pro pražské školy zdarma

Školení zaměřené na prevenci a řešení šikany nyní pro pražské školy zdarma


Ve spolupráci s Pražským inovačním institutem v rámci projektu iKAP II nabízíme nyní náš akreditovaný program Šikana – identifikace a prevence pro školní metodiky prevence a pedagogické sbory bezplatně.

Program je součástí balíčku obsahujícího dále i rozšíření o specifika práce ŠMP při šetření a řešení případů šikany – na přelomu února a března 2023 proběhne poslední běh třídenní části školení určené metodikům prevence, několik intervizních setkání a konzultace pro školu.

Na otázky o pojetí programu i o vývoji prevence šikany na školách v posledních letech odpovídala naše odborná garantka Julie Mastná: https://www.prahaskolska.eu/program-prevence-sikany-muzete-od-unora-vyuzit-bezplatne-i-pro-vasi-skolu/

Projekt IKAP II – Inovace ve vzdělávání je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

V případě zájmu o účast vaší školy se prosím přihlašujte skrze formulář na bit.ly/nechcisikanu .

Otevíráme další růstovou skupinu pro děti

Otevíráme novou růstovou skupinu pro děti

Pro žáky/ně 6.-9. tříd základních škol otevíráme od února novou podpůrnou skupinu SKLEP.  Bude se jednat o setkávání žáků/yní v bezpečném prostředí, kde budou moci sdílet své zkušenosti a naučit se lépe zvládat náročné situace. 

Společná práce ve skupině bude probíhat pod vedením dvou zkušených lektorů naší organizace – Gabrielou Malíkovou a Milošem Staňkem, po dobu tří měsíců. Během 15 setkání si budou žáci/kyně posilovat sebevědomí a dovednosti pro běžné životní situace. To vše v prostředí, kde mohou být každý autenticky sám sebou a přitom s ostatními.

O skupině se dozvíte více na www.julesajim.cz/rustovaskupina

NABÍDKA ONLINE SLUŽEB PRO ŽÁKY A RODIČE

NABÍDKA ONLINE SLUŽEB PRO ŽÁKY A RODIČE

Naše aktuální nabídka online programů:

Online programy pro žáky: 

Online program Pro jakou třídu Časová dotace
Nekuřátka A (tabák) 4. – 5. třídy 2 VH
(Ne)pijeme s rozumem I (alkohol) 6. – 7. třídy 2 VH
(Ne)zahulíme, uvidíme II (marihuana) 8. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Digitální wellbeing (netolismus a herní porucha) 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Nebezpečí na síti 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Psychohygiena 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Umíme se domluvit  5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Šikana a kyberšikana 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Online třídnické hodiny balíček tří 90minutových setkání s 2-3 týdenním rozestupem

Online webináře pro rodiče:

Webinář Časová dotace
Dítě v papiňáku (aneb kurz přežití pro rodiče puberťáků) 90 minut
Nebezpečí na síti (aneb pomozme dětem s digitálním světem) 90 minut

Adaptační a stmelovací programy 2020/21

Adaptační a stmelovací programy 2020/21

ADAPTAČNÍ PROGRAMY (AP) realizujeme pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. ročník ZŠ), případně při příchodu několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, otevřené a podpůrné atmosféry ve skupině, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace a nastavení vztahu žáků s třídním učitelem, který je po celou dobu programu přítomný a z našeho úhlu pohledu je nezbytným článkem školní třídy. Jedním z výstupů AP mohou být pravidla třídy.

STMELOVACÍ PROGRAMY (SP) realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy, současně nechtějí běžný formát školy v přírodě, ale přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace.

Pokud byste ocenili výjezdový program pro třídu s nefunkčními vztahy nebo nezdravými normami ve skupině nebo mezi žáky a třídním učitelem, obraťte se pro nastavení vhodného programu na našeho odborného konzultanta.

Stáhněte si PDF

AKCE 2020: Adapťák / Stmelovák post-Covid

Uvědomujeme si, že zahájení školního roku 2020/21 bude zcela mimořádné. Třídní kolektivy se sejdou po téměř půl roce odloučení, a tak bude důležité podpořit kohezi skupiny. Zároveň toto období bylo pro mnohé rodiny nejen psycho-sociální zátěží, ale dopadlo na ně též ekonomicky. Kvalitní adaptační / stmelovací program je u (nově vznikajících) kolektivů významný protektivní faktor pozdějšího výskytu rizikového chování, který ovšem může být v klasické podobě finančně náročný z důvodu platby nejen za program, ale i za dopravu, ubytování a stravu (obvyklé náklady na 3denní výjezdový AP jsou 2 500 Kč / žáka, zatímco na AP ve škole 1 500 Kč / žáka).

Proto Vám letos nově nabízíme kromě výjezdních programů také speciální NEVÝJEZDOVÝ adaptační / stmelovací program realizovaný V PROSTORÁCH ŠKOLY, který lze kombinovat s jakýmkoliv níže uvedeným formátem spolupráce (KLASIK, ASISTOVANÝ, MENTOROVANÝ).

Předpokládáme 2-3 denní rozsah programu, který nastavíme dle individuální dohody, např.:

2denní varianta

 • den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 2. den | snídaně – 17:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, obědvají ve školní jídelně, večeří již mimo program

3denní varianta

 • 1. den | 8:00 – 17:30 | žáci snídají i večeří doma, obědvají ve školní jídelně
 • 2. den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 3. den | snídaně – 12:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, program končí obědem ve školní jídelně

Cena za hodinu programu: 1 250 Kč. Přesnou kalkulaci domluvíme na základě konkrétních parametrů pro danou třídu nastavených se školou.

FORMÁT PROGRAMU

Programy realizujeme podle níže zvoleného formátu spolupráce. Můžete si vybrat od kompletního garantování programu našimi lektory (klasický), přes tandem lektor a třídní učitel (asistovaný) kombinovaný s možností TU získat certifikát o absolvování DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu, až po podporu, provázení a konzultaci učitelskému týmu lektorem-mentorem (mentorovaný).

A. KLASIK

Kompletní program připravují a realizují 1-2 lektoři, kteří se předem setkají s třídním učitelem a domluví se na očekávání od programu a míře zapojení třídního učitele do programu.

Tento formát předpokládá od učitele přítomnost po celou dobu programu, nízkou nebo dobrovolnou míru angažovanosti na tvorbě a realizaci programu poskytování průběžné a závěrečné zpětné vazby lektorům, diskutování pozorovaných situací ve skupině s lektory a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program. Lektoři během programu a v závěrečné zprávě doporučí třídnímu učiteli další možnosti práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

B. ASISTOVANÝ + Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Program připravují, realizují a evaluují lektor v tandemu s třídním učitelem. Lektor je garantem programové části a současně poskytuje třídnímu učiteli odborné provázení tvorbou i realizací programu, různými pedagogickými přístupy a metodami práce se třídní skupinou, zjm. pak zážitkovou pedagogikou, což vede k rozvoji třídního učitele v kompetencích pro práci s klimatem třídy.

Tento formát předpokládá od učitele nejen přítomnost po celou dobu programu a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak), ale především aktivní zapojení do příprav, realizace a evaluace programu ve spolupráci s lektorem, diskutování pozorovaných situací ve skupině, motivaci učit se nové věci, příp. nastavování vlastních vzdělávacích cílů během realizace programu.

Lektor se spolu s třídním učitelem zamyslí nad dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny, ty uvede do závěrečné zprávy.

Pokud učitel splní tyto závazky, má možnost obdržet certifikát akreditovaného DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

C. MENTOROVANÝ

Program pro dvě a více tříd připravují, realizují a evaluují (třídní) učitelé (příp. spolu se staršími studenty, dále jen studenti), které provází seniorní lektor – mentor (dále mentor). Tento formát je tedy určen školám, které již svépomocně realizovaly nebo se po svých dřívějších zkušenostech s externím zajištěním AP / SP nově rozhodly realizovat adaptační / stmelovací programy vlastními silami a zároveň by při přípravě i na místě ocenily odborného průvodce jako příležitost ke zkvalitnění svých adaptačních / stmelovacích programů a k rozvoji lektorských dovedností a kompetencí pro práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny u pedagogů (a studentů). Od učitelů (a studentů) předpokládá stoprocentní zapojení a garantování příprav, realizace a evaluace programu, průběžnou spolupráci s mentorem a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak).

Mentor je pouze jeden pro maximálně čtyři třídy a průběžně provází učitelské (a studentské) týmy všech zapojených tříd přípravou, realizací i evaluací programu a prací s třídním kolektivem a klimatem skupiny. Pomůže vhodně nastavit cíle, k nim vybrat přiléhavé techniky nasedající na účastnickou skupinu a vytvořit dramaturgicky vyvážený harmonogram. Na samotném programu pravidelně přechází mezi jednotlivými třídami a týmy učitelů (a studentů) a konzultuje s nimi průběh programu a pozorované situace, příp. pomáhá nastavovat změny v dramaturgii a způsobu práce se žáky za účelem větší efektivity dosažení cílů. Poskytne učitelům praktickou ukázku vedení komplexnější reflexe, a pokud během programu nastanou náročné situace, pomůže s jejich řešením a tím i předá učitelům (a studentům) své zkušenosti z řešení takových situací.

Program pro jednu třídu připravují a realizují dva učitelé nebo učitel a student(i), jejichž spolupráce s mentorem bude následující:

 • Účast na jednodenním akreditovaném DVPP Jak udělat “adapťák” (učitelé dostanou certifikát, studenti osvědčení o absolvování),
 • samostatná hrubá příprava cílů a harmonogramu učiteli (a studenty), odeslání přípravy mentorovi vč. popisu jednotlivých naplánovaných aktivit,
 • schůzka v rozsahu tři hodiny s mentorem nad nastavenými cíli, dramaturgií programu a obsazenými technikami,
 • finalizace harmonogramu učiteli (a studenty) a potvrzení si s mentorem,
 • zajištění potřebného materiálu školou (můžeme pro specifické účely zapůjčit nespotřební materiál, kterým škola nedisponuje),
 • realizace programu s žáky s průběžným konzultováním průběhu programu a pozorovaných situací mezi žáky s mentorem, který se pravidelně střídá mezi jednotlivými třídami, a případná úprava dramaturgie, využívaných technik a metod práce se skupinou,
 • závěr s mentorem: evaluace průběhu programu a dosažení nastavených cílů, ohlédnutí se za funkčními a nefunkčními technikami a způsoby práce se skupinou, doporučení pro další práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny a doporučení pro další přípravu a realizaci obdobných programů.

Cena:

2 třídy: 1 500 Kč/h* + 4 200 Kč/DVPP (pozn.: účast na DVPP 1050 Kč/os., tzn. 2100 Kč/třída)

3 třídy: 1 750 Kč/h* + 6 300 Kč/DVPP

4 třídy: 2 000 Kč/h* + 8 400 Kč/DVPP

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

AP i SP lze realizovat ve stylu ADVENTURE, během něhož se žáci zapojují do jeho provozního zajištění (např. úklid, vaření, příprava dřeva na ohniště/topení). Jejich zapojení přirozeně podporuje převzetí zodpovědnosti žáků za průběh programu a posiluje možnost přebírání odpovědnosti při dalších školních i mimoškolních aktivitách třídy. A především se tak zesiluje efektivita dosažení cílů programu během spolupráce a komunikace mezi žáky v reálných situacích.

V této variantě dopravu, ubytování i stravu zajišťuje škola (s vhodnými parametry škole poradíme).

PRODUKCE

Obecně preferujeme zařizování dopravy, ubytování a stravy školou. V případě zajišťování této produkce z naší strany se hradí fixní poplatek 3 000 Kč pro jednu až dvě třídy, 4 500 Kč pro tři a více tříd.

Ubytování, stravu a dopravu (lektorů i materiálu) hradí škola dle reálných nákladů.