Hledáme Manažera/ku pro finanční a provozní správu organizace!

Hledáme Manažera/ku pro finanční a provozní správu organizace!

Máte zkušenosti s finančním řízením? Chcete se podílet na nastavení systému finančního řízení? Chcete pracovat v neziskové organizaci? Zajímá Vás oblast vzdělávání a školství? Vyhovuje Vám kombinace práce v kanceláři a na dálku? 

Hledáme někoho, kdo se stejnou mírou profesionality a nadšení, které vkládáme do naší práce, nám pomůže s finančním řízením a dalším rozvojem organizace.

Pokud vás pozice zajímá, více se dozvíte zde.

Specializační studium pro ŠMP (2021 – 2023) bylo naplněno. Hlásit se mohou náhradníci.

Specializační studium pro ŠMP (2021 – 2023) bylo naplněno. Hlásit se mohou náhradníci.

Kapacita dalšího běhu specializačního studia pro ŠMP byla naplněna. Můžete se přihlašovat jako náhradníci. 

Co získám absolvováním studia?

  • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
  • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
  • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
  • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Více o Specializačním studiu pro ŠMP na stránkách www.metodikprevence.cz.

Příhlášky zde