NABÍDKA ONLINE SLUŽEB PRO ŽÁKY A RODIČE

NABÍDKA ONLINE SLUŽEB PRO ŽÁKY A RODIČE

Naše aktuální nabídka online programů:

Online programy pro žáky: 

Online program Pro jakou třídu Časová dotace
Nekuřátka A (tabák) 4. – 5. třídy 2 VH
(Ne)pijeme s rozumem I (alkohol) 6. – 7. třídy 2 VH
(Ne)zahulíme, uvidíme II (marihuana) 8. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Digitální wellbeing (netolismus a herní porucha) 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Nebezpečí na síti 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Psychohygiena 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Umíme se domluvit  5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Šikana a kyberšikana 5. – 9. třídy, SŠ 2 VH
Online třídnické hodiny balíček tří 90minutových setkání s 2-3 týdenním rozestupem

Online webináře pro rodiče:

Webinář Časová dotace
Dítě v papiňáku (aneb kurz přežití pro rodiče puberťáků) 90 minut
Nebezpečí na síti (aneb pomozme dětem s digitálním světem) 90 minut

Otevřený kurz s přihláškou Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a Individuálně výchovný plán

Otevřený kurz s přihláškou Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a Individuálně výchovný plán

PDF dokument ke stažení

9.12.2020 9:00 – 17:30 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Cena: 1 250,- Kč / účastníka
Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / účastníka díky příspěvku HMP

Obsah kurzu:

 • zvládání emočně náročných situací
 • psychohygiena učitele
 • zpětná vazba na chování žáků
 • sestavování individuálního výchovného plánu

Závazné přihlášky posílejte do 14.10.2020 na: produkce@julesajim.cz další info tel: 776 264 003

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 15.10. 2020. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Otevřený kurz s přihláškou Šikana – identifikace a prevence

Otevřený kurz s přihláškou Šikana – identifikace a prevence

PDF dokument ke stažení

26.11.2020 9:00 – 17:30 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Zrušení kurzu z důvodu vládních opatření.

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuse, trénink dovedností

Cena: 1 250,- Kč / účastníka
Pro učitele*ky pražských škol 625,- Kč / účastníka díky příspěvku HMP

Obsah kurzu:

 • jak rozpoznat, co je a co není šikana
 • praktický nácvik práce s podezřením na šikanu
 • podoby šikany v různých stádiích
 • reakce učitele na projevy začínající šikany
 • preventivní opatření před šikanou

Co získáte:

 • inspiraci pro preventivní práci proti šikanování
 • osvojení si vhodných aktivit pro podporu zdravého klimatu třídy
 • certifikát o absolvování kurzu

Závazné přihlášky posílejte do 31.10.2020 na: produkce@julesajim.cz další info tel: 776 264 003

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 15.11. 2020. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

Adaptační a stmelovací programy 2020/21

Adaptační a stmelovací programy 2020/21

ADAPTAČNÍ PROGRAMY (AP) realizujeme pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. první ročníky gymnázií a středních škol nebo spojené třídy (typicky 6. ročník ZŠ), případně při příchodu několika žáků nebo třídního učitele. Klademe důraz na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, poznání spolužáků a třídního učitele, podporu rozvoje pozitivních norem kolektivu a zdravý vývoj skupinové dynamiky, posílení bezpečné, otevřené a podpůrné atmosféry ve skupině, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace a nastavení vztahu žáků s třídním učitelem, který je po celou dobu programu přítomný a z našeho úhlu pohledu je nezbytným článkem školní třídy. Jedním z výstupů AP mohou být pravidla třídy.

STMELOVACÍ PROGRAMY (SP) realizujeme s kolektivy a jejich třídními učiteli, které jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahy, současně nechtějí běžný formát školy v přírodě, ale přejí si podpořit další pozitivní rozvoj skupiny a posílit jednotlivé složky spolupráce a komunikace.

Pokud byste ocenili výjezdový program pro třídu s nefunkčními vztahy nebo nezdravými normami ve skupině nebo mezi žáky a třídním učitelem, obraťte se pro nastavení vhodného programu na našeho odborného konzultanta.

Stáhněte si PDF

AKCE 2020: Adapťák / Stmelovák post-Covid

Uvědomujeme si, že zahájení školního roku 2020/21 bude zcela mimořádné. Třídní kolektivy se sejdou po téměř půl roce odloučení, a tak bude důležité podpořit kohezi skupiny. Zároveň toto období bylo pro mnohé rodiny nejen psycho-sociální zátěží, ale dopadlo na ně též ekonomicky. Kvalitní adaptační / stmelovací program je u (nově vznikajících) kolektivů významný protektivní faktor pozdějšího výskytu rizikového chování, který ovšem může být v klasické podobě finančně náročný z důvodu platby nejen za program, ale i za dopravu, ubytování a stravu (obvyklé náklady na 3denní výjezdový AP jsou 2 500 Kč / žáka, zatímco na AP ve škole 1 500 Kč / žáka).

Proto Vám letos nově nabízíme kromě výjezdních programů také speciální NEVÝJEZDOVÝ adaptační / stmelovací program realizovaný V PROSTORÁCH ŠKOLY, který lze kombinovat s jakýmkoliv níže uvedeným formátem spolupráce (KLASIK, ASISTOVANÝ, MENTOROVANÝ).

Předpokládáme 2-3 denní rozsah programu, který nastavíme dle individuální dohody, např.:

2denní varianta

 • den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 2. den | snídaně – 17:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, obědvají ve školní jídelně, večeří již mimo program

3denní varianta

 • 1. den | 8:00 – 17:30 | žáci snídají i večeří doma, obědvají ve školní jídelně
 • 2. den | 8:00 – noc s přespáním ve škole ve vlastních spacácích na karimatkách nebo školních žíněnkách | žáci snídají doma, obědvají ve školní jídelně a na večeři každý přinese (ideálně vlastnoručně připravený) pokrm, který u jednoho velkého “kulatého stolu” nabídne ostatním spolužákům a uvede, proč přinesl právě toto jídlo (např. rodinný recept, nejoblíbenější jídlo), vznikne tak velká sdílená třídní hostina
 • 3. den | snídaně – 12:30 | žáci spolu s učitelem vytvoří snídani přímo ve škole, využijí též přebytky z večerní hostiny, program končí obědem ve školní jídelně

Cena za hodinu programu: 1 250 Kč. Přesnou kalkulaci domluvíme na základě konkrétních parametrů pro danou třídu nastavených se školou.

FORMÁT PROGRAMU

Programy realizujeme podle níže zvoleného formátu spolupráce. Můžete si vybrat od kompletního garantování programu našimi lektory (klasický), přes tandem lektor a třídní učitel (asistovaný) kombinovaný s možností TU získat certifikát o absolvování DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu, až po podporu, provázení a konzultaci učitelskému týmu lektorem-mentorem (mentorovaný).

A. KLASIK

Kompletní program připravují a realizují 1-2 lektoři, kteří se předem setkají s třídním učitelem a domluví se na očekávání od programu a míře zapojení třídního učitele do programu.

Tento formát předpokládá od učitele přítomnost po celou dobu programu, nízkou nebo dobrovolnou míru angažovanosti na tvorbě a realizaci programu poskytování průběžné a závěrečné zpětné vazby lektorům, diskutování pozorovaných situací ve skupině s lektory a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program. Lektoři během programu a v závěrečné zprávě doporučí třídnímu učiteli další možnosti práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

B. ASISTOVANÝ + Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Program připravují, realizují a evaluují lektor v tandemu s třídním učitelem. Lektor je garantem programové části a současně poskytuje třídnímu učiteli odborné provázení tvorbou i realizací programu, různými pedagogickými přístupy a metodami práce se třídní skupinou, zjm. pak zážitkovou pedagogikou, což vede k rozvoji třídního učitele v kompetencích pro práci s klimatem třídy.

Tento formát předpokládá od učitele nejen přítomnost po celou dobu programu a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak), ale především aktivní zapojení do příprav, realizace a evaluace programu ve spolupráci s lektorem, diskutování pozorovaných situací ve skupině, motivaci učit se nové věci, příp. nastavování vlastních vzdělávacích cílů během realizace programu.

Lektor se spolu s třídním učitelem zamyslí nad dalšími možnostmi práce s třídním kolektivem a klimatem skupiny, ty uvede do závěrečné zprávy.

Pokud učitel splní tyto závazky, má možnost obdržet certifikát akreditovaného DVPP Intenzivní kurz vedení adaptačního programu.

Cena: 1 250 Kč za hodinu programu*

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

C. MENTOROVANÝ

Program pro dvě a více tříd připravují, realizují a evaluují (třídní) učitelé (příp. spolu se staršími studenty, dále jen studenti), které provází seniorní lektor – mentor (dále mentor). Tento formát je tedy určen školám, které již svépomocně realizovaly nebo se po svých dřívějších zkušenostech s externím zajištěním AP / SP nově rozhodly realizovat adaptační / stmelovací programy vlastními silami a zároveň by při přípravě i na místě ocenily odborného průvodce jako příležitost ke zkvalitnění svých adaptačních / stmelovacích programů a k rozvoji lektorských dovedností a kompetencí pro práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny u pedagogů (a studentů). Od učitelů (a studentů) předpokládá stoprocentní zapojení a garantování příprav, realizace a evaluace programu, průběžnou spolupráci s mentorem a zajištění pg. dohledu nad žáky mimo program (pokud škola nezařídí jinak).

Mentor je pouze jeden pro maximálně čtyři třídy a průběžně provází učitelské (a studentské) týmy všech zapojených tříd přípravou, realizací i evaluací programu a prací s třídním kolektivem a klimatem skupiny. Pomůže vhodně nastavit cíle, k nim vybrat přiléhavé techniky nasedající na účastnickou skupinu a vytvořit dramaturgicky vyvážený harmonogram. Na samotném programu pravidelně přechází mezi jednotlivými třídami a týmy učitelů (a studentů) a konzultuje s nimi průběh programu a pozorované situace, příp. pomáhá nastavovat změny v dramaturgii a způsobu práce se žáky za účelem větší efektivity dosažení cílů. Poskytne učitelům praktickou ukázku vedení komplexnější reflexe, a pokud během programu nastanou náročné situace, pomůže s jejich řešením a tím i předá učitelům (a studentům) své zkušenosti z řešení takových situací.

Program pro jednu třídu připravují a realizují dva učitelé nebo učitel a student(i), jejichž spolupráce s mentorem bude následující:

 • Účast na jednodenním akreditovaném DVPP Jak udělat “adapťák” (učitelé dostanou certifikát, studenti osvědčení o absolvování),
 • samostatná hrubá příprava cílů a harmonogramu učiteli (a studenty), odeslání přípravy mentorovi vč. popisu jednotlivých naplánovaných aktivit,
 • schůzka v rozsahu tři hodiny s mentorem nad nastavenými cíli, dramaturgií programu a obsazenými technikami,
 • finalizace harmonogramu učiteli (a studenty) a potvrzení si s mentorem,
 • zajištění potřebného materiálu školou (můžeme pro specifické účely zapůjčit nespotřební materiál, kterým škola nedisponuje),
 • realizace programu s žáky s průběžným konzultováním průběhu programu a pozorovaných situací mezi žáky s mentorem, který se pravidelně střídá mezi jednotlivými třídami, a případná úprava dramaturgie, využívaných technik a metod práce se skupinou,
 • závěr s mentorem: evaluace průběhu programu a dosažení nastavených cílů, ohlédnutí se za funkčními a nefunkčními technikami a způsoby práce se skupinou, doporučení pro další práci s třídním kolektivem a klimatem skupiny a doporučení pro další přípravu a realizaci obdobných programů.

Cena:

2 třídy: 1 500 Kč/h* + 4 200 Kč/DVPP (pozn.: účast na DVPP 1050 Kč/os., tzn. 2100 Kč/třída)

3 třídy: 1 750 Kč/h* + 6 300 Kč/DVPP

4 třídy: 2 000 Kč/h* + 8 400 Kč/DVPP

* Výjezdové programy standardně realizujeme v rozsahu 3 – 5 dní, tedy 22 – 42 vyučovacích hodin programu.

AP i SP lze realizovat ve stylu ADVENTURE, během něhož se žáci zapojují do jeho provozního zajištění (např. úklid, vaření, příprava dřeva na ohniště/topení). Jejich zapojení přirozeně podporuje převzetí zodpovědnosti žáků za průběh programu a posiluje možnost přebírání odpovědnosti při dalších školních i mimoškolních aktivitách třídy. A především se tak zesiluje efektivita dosažení cílů programu během spolupráce a komunikace mezi žáky v reálných situacích.

V této variantě dopravu, ubytování i stravu zajišťuje škola (s vhodnými parametry škole poradíme).

PRODUKCE

Obecně preferujeme zařizování dopravy, ubytování a stravy školou. V případě zajišťování této produkce z naší strany se hradí fixní poplatek 3 000 Kč pro jednu až dvě třídy, 4 500 Kč pro tři a více tříd.

Ubytování, stravu a dopravu (lektorů i materiálu) hradí škola dle reálných nákladů.

Otevřený kurz s přihláškou Základy vedení třídnických hodin

Otevřený kurz s přihláškou Základy vedení třídnických hodin

PDF dokument ke stažení

16. 9. 2020 8:30 – 17:00 vč. pauzy na oběd, který není v ceně kurzu

Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Forma: interaktivní výklad, moderovaná diskuze, tréning dovedení

Cena: jen 625 Kč/osoba díky příspěvku HMP

Obsah kurzu:

 • práce s pravidly programu
 • typy třídnických hodin, jejich obsah a formy
 • didaktický model CMIARE
 • vedení reflexe
 • ochutnávka technik

Co získáte:

 • know how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin
 • tipy na práci s aktivitami
 • několik technik pro přímé použití
 • certifikát o absolvování kurzu

Závazné přihlášky posílejte do 31. 8. 2020 na: produkce@julesajim.cz další info tel: 776 264 003

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky. K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 7.9. 2020. Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!