služby

Diagnostika vztahů ve skupině

Popis služby:

Situace ve třídě se může mnohdy jevit nepřehledná. Diagnostika skupiny externistou je jednou z možností, jak lépe porozumět tomu, co se ve skupině děje. Při své práci používáme jak standardizované dotazníky SORAD / B3 / B4, tak nestandardizovaný dotazník na zjišťování šikany, i pozorování skupiny při aktivitách (behaviorální popis) a následný rozbor dynamiky skupiny. Program trvá 3 vyučovací hodiny.

Zahrnuje 3 h přímé práce se třídou, vyhodnocení dotazníků a čtení skupinové dynamiky, závěrečnou zprávu, osobní interpretace výstupů screeningu v rozsahu 1 h