služby

MENTORING

Popis služby:

Chtěli byste podpořit profesní růst některého z Vašich kolegů v práci se třídou? Pomoci mu zvládnout management třídy, aby mohl více uplatnit své pedagogické dovednosti? Pokud s tím bude Váš kolega souhlasit, můžeme mu poskytnout mentoring. Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. (definice převzata z Wikipedie)