další vzdělávání pedagogů

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

akreditované kurzy:

 • Úvod do zážitkové pedagogiky (10 h)
 • Jak udělat „adapťák“ (10 h)
 • Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (28 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky při realizaci adaptačního kurzu)

Úvod do zážitkové pedagogiky

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci si osvojí strukturu práce (dramaturgii) při využívání metod zážitkové pedagogiky a model CMIARE pro vedení aktivit
 • Účastníci se seznámí s principy skupinové dynamiky
 • Účastníci se seznámí s Kolbovým cyklem, základní strukturou vedení reflexe a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby
 • Účastníci si osvojí vedení reflexe a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby
 • Účastníci umí rozlišit pravidla skupiny a pravidla programu. Znají základní pravidla programu pro zajištění maximálního bezpečí účastníků.

Jak udělat adapťák

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastníci se seznámí se základními pojmy a jejich principy: Kolbův cyklus, reflexe, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, vedení aktivit
 • Účastníci si prakticky vyzkouší vést aktivitu a reflexi
 • Účastníci se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis a posyktování a přijímání cílené zpětné vazby
 • Účastníci si osvojí základní pravidla bezpečnosti adaptačního kurzu a mechanismy, jak předcházet krizovým situacím a jak na ně případně reagovat
 • Účastníci sestaví harmonogram adaptačního kurzu pro svou třídu odpovídající dobré praxi
 • Účastníci si vyzkouší několik aktivit, které sami mohou používat, ujasní si jejich možné cíle a způsob reflektování těchto cílů
 • Účastníci se seznámí s evaluací efektivity adaptačního kurzu a evaluací efektivity jednotlivých aktivit. Naučí se rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu.

Intenzivní kurz vedení adaptačního programu 

(10 h.)

Vzdělávací cíle:

 • Účastník se seznámí se základními pojmy a jejich principy: Kolbův cyklus, reflexe, skupinová dynamika, dramaturgie kurzu, vedení aktivit
 • Účastník si prakticky vyzkouší vést aktivity a reflexe
 • Účastník se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis a poskytování a přijímání cílené zpětné vazby
 • Účastník si osvojí základní pravidla bezpečnosti adaptačního kurzu a mechanismy, jak předcházet krizovým situacím a jak na ně případně reagovat
 • Účastník sestaví harmonogram adaptačního kurzu pro svou třídu odpovídající dobré praxi a následně si jej vyzkouší realizovat
 • Účastník si vyzkouší se svými žáky několik aktivit a ujasní si jejich možné cíle a způsob reflektování těchto cílů
 • Účastník se seznámí s evaluací efektivity adaptačního kurzu a evaluací efektivity jednotlivých aktivit. Naučí se rozlišovat mezi efektivitou a zábavností programu.