služby

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Popis služby:

Během tří setkání (a mezi nimi) se účastníci budou věnovat ohledání tématu zdravý životní styl, zmonitorování vlastního životního stylu, prohloubení znalostí v oblasti zvládání stresu, překonávání únavy, regeneraci organismu, time-managementu atp. Účastníci se pokusí o konkrétní změnu ve svém chování směrem ke zdravému životnímu stylu.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Lze realizovat samostatně v rozsahu 3 setkání po 2h anebo v kombinaci s programem Nutri(c)e v pohybu.