Popis služby:

Cílem programu je předcházet vzniku ostrakismu a šikany a ujasnění si „co dělat“, pokud by se žák stal obětí šikany či jejím svědkem. Program umožňuje účastníkům nahlédnout, jak je šikana nepříjemná, a zároveň posilovat chování a postoje, které riziko vzniku šikany ve skupině snižují. Uchopení programu je zaměřeno jak na klasickou šikanu, tak kyberšikanu, neboť tyto jevy v praxi takřka vždy probíhají souběžně.

Program není vhodný pro kolektivy, ve kterých šikana již probíhá či v nedávné minulosti proběhla. Takovým kolektivům jsou určeny programy selektivní prevence.

Program je určen pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 4h, příp. 2 bloky 3h + 2h.