služby

NETOLISMUS

Popis služby:

Mobilní zařízení a sociální sítě dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů, dnešní děti se rodí do kybersvěta a moderní technologie jsou neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Cílem programu je společně pojmenovat psychická, sociální a fyzická rizika netolismu a diskutovat problematické situace využívání technologií ve společnosti. Účastníci jsou vedeni k nižšímu užívání technologií prostřednictvím alternativních možností trávení volného času.

Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 2h.