SLUŽBY

Všeobecná primární prevence

 

  • Jules a Jim tradičně pomáhá školám při realizaci adaptačních/stmelovacích kurzů a podpoře zdravých vztahů ve skupině. Ve spolupráci s Národní linkou pro odvykání a Českou koalicí proti tabáku zajišťujeme prevenci užívání návykových látek. Část našich lektorů se specializuje také na nelátkové závislosti a zdravý životní styl. Druhým těžištěm naší práce je prevence šikany a podpora dobrých vztahů v třídních kolektivech prostřednictvím široké škály vztahových programů.
  • Certifikace pro programy všeobecné primární prevence ZDE.

  • Z naší nabídky programů VPP si prosím vyberte pomocí rozbalovacího menu v horní liště.

Katalog všech služeb s ceníkem naleznete ZDE .

Naše aktuální nabídka online programů pro žáky:

Online program

Pro jakou třídu

Časová dotace

Nekuřátka A (tabák)

4. – 5. třídy

2 VH

(Ne)pijeme s rozumem I (alkohol)

6. – 7. třídy

2 VH

(Ne)zahulíme, uvidíme II (marihuana)

8. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Digitální wellbeing (netolismus a herní porucha)

5. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Nebezpečí na síti

5. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Psychohygiena

5. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Umíme se domluvit 

5. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Šikana a kyberšikana

5. – 9. třídy, SŠ

2 VH

Online třídnické hodiny

 

balíček tří 90minutových setkání s 2-3 týdenním rozestupem