SLUŽBY

Všeobecná primární prevence

 

  • Jules a Jim tradičně pomáhá školám při realizaci adaptačních/stmelovacích kurzů a podpoře zdravých vztahů ve skupině. Ve spolupráci s Národní linkou pro odvykání a Českou koalicí proti tabáku zajišťujeme prevenci užívání návykových látek. Část našich lektorů se specializuje také na nelátkové závislosti a zdravý životní styl. Druhým těžištěm naší práce je prevence šikany a podpora dobrých vztahů v třídních kolektivech prostřednictvím široké škály vztahových programů.
  • Certifikace pro programy všeobecné primární prevence ZDE.

  • Z naší nabídky programů VPP si prosím vyberte pomocí rozbalovacího menu v horní liště.

Katalog všech služeb s ceníkem naleznete ZDE .