služby

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Přehled všech programů s ceníkem naleznete ZDE

Programy selektivní prevence jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – počáteční stadia šikanování, restaurování norem po průlomovém a pokročilém stadiu šikany, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem, vandalismem (ničení majetku školy) a dalšími patologicky ustavenými normami ať už mezi žáky, nebo mezi žáky a učiteli.

Program sestává ze vstupního rozhovoru s TU, ŠMP a ŘŠ, screeningu skupiny/třídy, po kterém dojde k ujasnění vnitřní (žáci) i vnější (škola) zakázky. Na základě této zakázky je pak dohodnutý model návazné práce sestávající z několika následných (obvykle 4) vstupů. Programu se vždy účastní třídní učitel/ka. V průběhu programu se uskutečňují konzultace se ŠMP a TU ohledně naplňování či redefinování zakázky, vhodné návaznosti při další práci se třídou pod vedením učitelů atd. Součástí programu může být také pozorování výuky v hodinách a následný rozbor. V případě potřeby lze uspořádat setkání všech zainteresovaných učitelů za účelem sladění se ve způsobu práce se třídou. Na konci programu se hodnotí výstupy spolu s celým preventivním týmem školy (ŘŠ, ŠMP, VP, ŠP, SP příp. dalšími) a TU.

(zahrnuje realizaci 5 bloků po 2 hodinách přímé práce se žáky a 1 h nepřímé práce, včetně závěrečné zprávy, přípravné a závěrečné schůzky, aktualizačních schůzek s TU před a po každém vstupu a přípravu lektorského týmu)

Certifikace pro programy selektivní primární prevence ZDE.

Od roku 2015 je realizace části programů selektivní prevence finančně podporována ze strany Magistrátu hlavního města Prahy v rámci projektu Tandem.

Specializované služby v rámci selektivní prevence:

Asistence při šetření šikany
Diagnostika vztahů ve třídě/skupině

 

Děkujeme za grantovou podporu hl.m. Praze