služby

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY
Seznam všech programů s ceníkem naleznete ZDE

Popis služby:

Na začátku spolupráce s Vámi provedeme komplexní analýzu Vašich potřeb v oblasti prevence a OSV a dohodneme rozsah i obsah naší spolupráce (mj. v návaznosti na preventivní plán školy, příp. Vám poskytneme asistenci při jeho sestavování). V mnoha případech Vás odkážeme také na další organizace a služby, neboť nepokrýváme 100 % všech preventivních a OSV témat. Následně uzavřeme rámcovou smlouvu, ve které definujeme podmínky spolupráce (kontaktní osoby, způsob předávání informací, práva klienta, rušení programů, podávání stížností atd.). Jednotlivé služby pak budete moci objednávat na základě finančních možností, které se v průběhu roku zpravidla vyvíjí. Na konci šk. roku provedeme zhodnocení spolupráce a dohodneme postup pro další rok.

Výhody

  • Konzultace při tvorbě preventivního plánu školy
  • Podpora při podávání grantů
  • Rychlost reakce při nenadálých situacích
  • Snadnější financování při řešení vážných situací
  • Asistence při vyšetřování šikany
  • Práce s celým systémem školy

CENA SLUŽEB

Cenové podmínky jsou uvedeny vždy u každé skupiny služeb, či jednotlivých programů. U některých služeb se cena stanovuje dohodou. V případě objednávky více blokových programů různých typů (všeobecná primární prevence, osobnostně sociální rozvoj), se počet objednaných programů sčítá a uplatní se nejvyšší možná sleva. Při velkých objemech odebraných služeb je možné vyjednat individuální cenové podmínky.

U mimopražských kurzů připočítáváme k ceně služby

  • náklady na dopravu v jejich reálné výši (BUS/VLAK cena jízdenek, osobní automobil 6 Kč/km, tj. vč. amortizace vozidla)
  • náklady na čas lektora na cestě – 100 Kč/h