SLUŽBY

Poradenství

Díky odbornému zázemí a mnohaletým zkušenostem vám můžeme nabídnout konzultační a poradenské služby v oblastech primární prevence, práce s třídním kolektivem a osobnostně-sociální výchovy.

Školám na území Hl. m. Prahy nabízíme podporu při psaní grantových žádostí na programy primární prevence a DVPP.

Nabízíme konzultace při tvorbě preventivního programu školy a provedení komplexní analýzy vašich potřeb v oblasti prevence a OSV. 

Pro podporu profesního růstu jednotlivých pedagogů nabízíme osobní mentoring.