služby

NAŠE TŘÍDA

Posilování pozitivní atmosféry ve třídě

Účastníci zažijí úspěch při týmové aktivitě, získají tak silný pozitivní zážitek se svými spolužáky a zkušenost, že mohou zvládnout úkol společně jako celá třída. To je může podpořit v proskupinovém nastavení a ve vnitřní motivaci vytvářet pozitivní interakce a vztahy se svými spolužáky.

Program je vhodný pro žáky MŠ a ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 2 bloky * 3h.

Posilování identity třídy

Identita třídy je jedním ze stavebních kamenů žákovského kolektivu. Program posiluje zdravé sebepojetí skupiny, podporuje žáky v sounáležitosti a vědomé tvorbě třídní identity skrze společné zážitky, zkušenosti, diskuze, řešené problémy, proaktivní přístup atp.

Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 2 bloky * 3h.

Odpovědnost za sebe a za dění ve skupině

Program posiluje odpovědnost za své chování a za dění ve skupinách, ve kterých se pohybuji, především pak za svou třídu. Zvědomuje souvislosti našeho jednání s jeho následky a důsledky. Zamyslíme se nad rolemi žák – učitel – třídní učitel a nad jejich právy, povinnostmi a odpovědnostmi. Pojmenujeme, že každý žák je zodpovědný za to, jak se mají ostatní žáci ve třídě, ve které je každý článek důležitý a každý článek je součástí skupiny. Žáci budou hledat, co mohou oni konkrétně dělat pro to, aby jim i každému dalšímu bylo ve skupině dobře.

Program je vhodný pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 2 bloky * 3h.