SLUŽBY

Osobnostně-sociální výchova

Osobnostně-sociální výchovu (OSV) chápeme jako jednu ze základních a z dlouhodobého hlediska  vysoce efektivních forem prevence vzniku rizikového chování (RCH). Žák, který má nasycené základní potřeby (včetně pocitu jistoty a bezpečí, sounáležitosti a lásky, uznání a úcty) má minimální důvody, aby utíkal ke kompenzacím v podobě RCH.

Programy OSV zaměřujeme na rozvoj „měkkých dovedností“ (komunikace, sebepoznání a sebepřijetí, práce s vlastními emocemi a motivací, …), které představují jeden z klíčů k vydařenému životu. V poslední době se stále častěji setkáváme s žáky, kteří v období puberty ztrácí veškerý zájem a motivaci k ovlivňování dění v jejich okolí. V 9. třídě je již obvykle pozdě tuto situaci řešit, pokud se však začne včas (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 6./7. tř.), je šance situaci předem ovlivnit. Podobně také u studentů na SŠ, kteří hledají vlastní identitu a svou roli ve světě dospělých. Programy OSV nemají pevně daný časový rámec, uvedené hodiny naznačují doporučenou nebo minimální časovou dotaci

 

Přehled všech programů s ceníkem naleznete ZDE