TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

SLUŽBY

V této sekci naleznete souhrn služeb, které poskytujeme třídním kolektivům a pedagogickým pracovníkůmJsme organizací certifikovanou MŠMT pro oblast všeobecné a selektivní primární prevence a jsme od MŠMT akreditované zařízení DVPP. V případě, že byste měli zájem i o jiná témata, neváhejte je navrhnout a dohodneme se, zda jsme schopní je realizovat a za jakých podmínek.