TÝM V KANCELÁŘI

Kontakty na vybrané zaměstnance a zaměstnankyně naleznete ZDE

Tým v kanceláři tvoří ředitel a jeho zástupce, koordinátor programů, produkční a personalistka. Více o našem týmu naleznete ZDE.

Hledáte informace o tom, kdo pro nás lektoruje? Navštivte stránku Lektoři

SPRÁVNÍ RADA  je statutárním orgánem organizace. Dohlíží na další rozvoj organizace, zkvalitňování a nabídku služeb odpovídající aktuálním potřebám škol.

 

„Krása spasí svět“  (F. M. Dostojevskij, Idiot)

Mgr. Lukáš Kohoutek
Ředitel

Lukáš v ústavu působí od roku 2010, aktuálně jako předseda správní rady, školitel pedagogů a jeden z hlavních lektorů. Absolvoval studium teologie na KTF UK se specializací na (sexuální) etiku, část studentských let věnoval psychologii na FF UK a medicíně na 1. a 2. LF UK. Kromě našeho spolku působí také v České koalici proti tabáku, z. s. jako její prezident. V souvislosti s touto aktivitou se podílel na vzniku strategie Zdraví 2020 pro oblast kontroly tabáku. Když byl ještě doma na Moravě, vedl skauty a věnoval se dalším aktivitám s mládeží. V roce 2012 dokončil kurz Kompletní krizové intervence a je kvalifikovaný k diagnostice třídních kolektivů nástrojem B3/4. Ze zájmu si udělal masérský kurz, čemuž se kratší čas věnoval i profesně. Má též zkušenosti z práce v hospici a v nemocničním prostředí.
Když zrovna nepracuje, a to je málokdy, rád promýšlí věci v souvislostech a diskutuje o nich. Ve volném čase rád vyrazí v příjemné společnosti po Praze i mimo ni. Hoří pro personalismus a věří, že smyslem života jsou naplněné mezilidské vztahy.

 


Mgr. Julie Mastná

Zástupkyně ředitele pro metodickou část, odborná konzultantka

V Jules a Jim lektoruje, je interní školitelkou, metodičkou a členkou správní rady. Zaměřuji se na kvalitu poskytovaných služeb, pomáhá rozvíjet kompetence interních lektorů a vyvíjí metodické postupy.

Chceš uskutečnit své sny?
 Probuď se.

Michael Jettmar
Koordinátor programů

Michael bere práci v Jules a Jim jako srdcovku – přesně tak totiž bere i primární prevenci na školách. V předchozím zaměstnání několik let lektoroval prevenci HIV/AIDS a i když v JaJ nelektoruje, je pro něj důležité se na primární prevenci alespoň podílet. V Jules a Jim převzal pozici koordinátora programů. Ve volném čase je aktivní, věnuje se boji proti stigmatizaci a osvětovým aktivitám.

I cesta může být cíl.

Mgr. Lenka Strnadová
Personalistka 

Lenka vystudovala sociální práci a andragogiku a již od studií pracuje s lidmi, ať už na pozici personalistické či poradenské, protože tato práce ji naplňuje a dává jí smysl.

Ve volných chvílích si nejraději nechává plynout hlavou myšlenky při dlouhém běhu nebo ji najdete začtenou do knih rozličných žánrů.


 

 

Mgr. Natálie Richterová
Produkční

V Jules a Jim pracuje jako asistentka. Vystudovala magisterský obor Studium občanského sektoru, který odráží její zájem o oblast neziskového sektoru a jeho fungování. Ve volném čase se ráda věnuje malbě, četbě a cestování.