Ústav je certifikovanou organizací pro všeobecnou a selektivní primární prevenci od roku 2014.

CERTIFIKACE

Selektivní primární prevence

Certifikace pro programy selektivní primární prevence ZDE.

Všeobecná primární prevence

Certifikace pro programy všeobecné primární prevence ZDE.