další vzdělávání pedagogů

ŠIKANA

akreditované kurzy:

  • Šikana – identifikace a prevence (10 h)

Šikana – identifikace a prevence

Vzdělávací cíle:

  • Účastníci se seznámí se základními pojmy a jejich principy: fáze vývoje skupiny, monitorovací systém, pravidla třídy, sociometrie, šikana
  • Účastníci se naučí rozlišovat znaky šikanování od jiných forem chování v dané věkové skupině a určovat stupeň rozvinutí šikany v třídním kolektivu
  • Účastníci se seznámí a následně si prakticky vyzkouší behaviorální popis, aktivní naslouchání a vedení rozhovoru s žákem dané věkové skupiny či rodičem ohlašujícím šikanu
  • Účastníci se seznámí s právním kontextem šikany a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování
  • Účastníci se inspirují pro svou preventivní práci proti šikanování a osvojí si základní hodnocení vhodnosti takových aktivit vzhledem ke klimatu třídy

Účastníci se seznámí s tím, jak provádět behaviorální popis. Následně budou pozorovat několik videoukázek zachycujících děti ve věku žákovské skupiny, se kterou účastníci pracují, zobrazujících normální a patologický vývoj skupiny. Účastníci budou sdílet, jakým způsobem ve své pedagogické praxi vyvíjejí preventivní aktivity proti šikaně.