další vzdělávání pedagogů

NEAKREDITOVANÉ KURZY DVPP

Ochutnávka psychohygienických metod  (2 h)

Stále více vnímáme nejen u dětí, ale i u pedagogů potřebu pečovat o svou psychohygienu. Připravili jsme proto ochutnávku 5 metod, které mohou k Vaší psychohygieně přispět. Jsou to: 1. Relaxační techniky (snížení tenze), 2. Balintovská skupina (řešení problému), 3. Council (vzájemné nehodnotící sdílení), 4. Mindfulness (koncentrace pozornosti na „tady a teď“), 5. Bioenergetická cvičení (práce s energií vlastního těla). Pokud budete mít zájem, můžete během 120 minut setkání vyzkoušet vždy po jedné technice (a to buď zvlášť, nebo v rámci balíčku všech 5 metod).
Cena: 2 500,- / 1 setkání (120 min)

INTERVIZE (2 h)

Pokud se chcete zaměřit na společné hledání řešení určitého problému ve škole (s žáky, mezi pedagogy vzájemně, mezi pedagogy a vedením), doporučujeme zvolit formát intervize, která se opírá o principy Balintovské skupiny. Tuto je vhodné několikrát zopakovat, aby bylo možné se dostat hlouběji k jádru problémů.
Cena: 2 500,- / 1 setkání (120 min)

TEAMBUILDING

Dobře stmelená sborovna je základním předpokladem pro vytvoření bezpečného prostředí žákům a prevencí syndromu vyhoření pedagogů. Kromě stmelovacích kurzů pro žáky se proto zaměřujeme také na stmelovací kurzy pro sborovny – teambuilding. Vycházíme ze stejných principů, avšak zohledňujeme výraznější rozdíly mezi jednotlivými účastníky a snažíme se maximálně vycházet z potřeb konkrétní sborovny.

Cena bude vytvořena na základě konkrétní domluvy s Vaší školou.