• Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání alkoholu (10 h)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání alkoholu s e-learningem (6 h e-learningu + 5 h prezenčně)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání tabáku a marihuany (10 h)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání tabáku a marihuany s e-learningem (6 h e-learningu + 5 h prezenčně)