DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DVPP

V oblasti primární prevence rizikového chování a OSV nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Programy lze objednat pro celý sbor, nebo jeho část (po dohodě s vedením školy), ale je také možné přihlásit se jednotlivě na otevřené kurzy dle nabídky na našem webu. V případě, že kurz není vypsaný, ale máte o něj zájem, neváhejte nás kontaktovat. Jednotlivé kurzy lze absolvovat i s odlišnou časovou dotací, než je uvedeno, v takovém případě však absolventi nemohou obdržet DVPP certifikát.

Neakreditovaným programem je pak ochutnávka psychohygienických metod, případně intervize sboru (možnost pod odborným vedením společně hledat řešení problémů ve škole).

Dále pak poskytujeme podporu při stmelování sboru či definování vzdělávací filosofie a kultury školy (vhodné zejména před začátkem šk. roku).

.

CENÍK DVPP a PRÁCE S PEDAGOGICKÝM SBOREM:

Počet hodin 1-3 4-6 7-10
Hodinová sazba v Kč do 15 účastníků 1900 1800 1700
Hodinová sazba v Kč do 30 účastníků 2900 2700 2500

 Příklad: Kurz DVPP v délce 10 vyučovacích hodin pro až 30 pedagogů stojí 25 000 Kč.

  Akreditované programy DVPP

  Jules a Jim je akreditovaným poskytovatelem vzdělávacích programů DVPP.  V současnosti nabízíme celkem 17 akreditovaných programů DVPP, a to rozdělených do čtyř tematických okruhů: Zážitková pedagogika, Práce se třídou a OSV Šikanování,  Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu.

  Zážitková pedagogika

  • Úvod do zážitkové pedagogiky (10 h)
  • Jak udělat „adapťák“ (10 h)
  • Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (28 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky při realizaci adaptačního kurzu)

  Práce se třídou a OSV

  • Základy vedení třídnických hodin (10 h)
  • Základy konstruktivní komunikace (10 h)
  • Třídnické hodiny na školní rok (40 h)
  • Základní kurz osobnostního a sociálního rozvoje (40 h)
  • Intenzivní kurz vedení třídnických hodin (22 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky, cena 16 500,-)
  • Práce s pravidly třídy a individuální výchovný plán (10 h)
  • Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a individuální výchovný plán (10 h)
  • Rozvojový kurz pro realizátory všeobecné primární (21 h, kurz je veden formou intervize, cena 16 500,-)

  Šikanování

  • Šikana – identifikace a prevence (10 h)
  • Šikana – šetření a řešení (10 h)

  Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu

  • Základní kurz pro primární prevenci užívání alkoholu (10 h)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání alkoholu s e-learningem (6 h e-learningu + 5 h prezenčně)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání tabáku a marihuany (10 h)
  • Základní kurz pro primární prevenci užívání tabáku a marihuany s e-learningem (6 h e-learningu + 5 h prezenčně)

  Neakreditované programy DVPP

  Pokud se chcete zaměřit na společné hledání řešení určitého problému ve škole (s žáky, mezi pedagogy vzájemně, mezi pedagogy a vedením), doporučujeme zvolit formát intervize, která se opírá o principy Balintovské skupiny. Tuto je vhodné několikrát zopakovat, aby bylo možné se dostat hlouběji k jádru problémů.

  Cena: 2 500,- / 1 setkání (120 min)

  Dobře stmelená sborovna je základním předpokladem pro vytvoření bezpečného prostředí žákům a prevencí syndromu vyhoření pedagogů. Kromě stmelovacích kurzů pro žáky se proto zaměřujeme také na stmelovací kurzy pro sborovny – teambuilding. Vycházíme ze stejných principů, avšak zohledňujeme výraznější rozdíly mezi jednotlivými účastníky a snažíme se maximálně vycházet z potřeb konkrétní sborovny.

  Cena bude vytvořena na základě konkrétní domluvy s Vaší školou.