Chcete rozšířit své kompetence pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole? Chcete prohloubit své porozumění žákům a třídním kolektivům? Chcete získat nové dovednosti v oblasti vedení třídnických hodin, šetření šikany či práce v emočně náročných situacích?

Otevíráme další běh dvouletého specializačního studia v rozsahu 346 hodin. Jsme certifikovaným poskytovatelem všeobecné a selektivní primární prevence a akreditovaným zařízením DVPP s 18letou tradicí.

Studium pod vedením patnácti odborníků z praxe vám nabídne:

  • Sebezkušenostní skupinu vedenou Dasein přístupem (96 h)
  • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů, diskusí a e-learningu (169 h)
  • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h) /
  • Praxi při preventivních programech Jules a Jim (25 h)

Informace a přihlášky na www.metodikprevence.cz

Další běh studia začíná v říjnu 2020. Registrace do června 2020.