Rozvíjíme vztahy, osobnostně sociální dovednosti a podnikatelské myšlení žáků a učitelů v komunitě školy.

Nabízíme školám specializované programy pro žáky, pro žáky s učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a podporu pro vedení škol. U žáků a učitelů se zaměřujeme především na osobnostně sociální rozvoj, komunikační dovednosti, schopnost efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci. Nově se věnujeme také rozvoji podnikatelského myšlení a dovedností v rámci projektu Podnikavá škola a poradenství v oblasti inovací ve vzdělávání.


Aktuality

Jules a Jim 

Výroční zpráva 2013

Jak se nám vedlo v roce 2013 se můžete dočíst ve výroční zprávě, která je ke stažení zde
Jules a Jim 

Mentoring začínajících učitelů

Sešli jsme se se zástupci zajímavého projektu Mentoring začínajících učitelů. Jedná se o iniciativu Business Leaders Fora, jejímž cílem je vytvořit mentorské páry zkušeného mentora a začínajícího učitele na 6 pilotních základních školách. Sdíleli jsme spolu své zkušenosti a mluvili o vzájemné spolupráci během dalších fází projektu. Více informací o projektu naleznete zde
Jules a Jim 

STÁHNĚTE SI KATALOG SLUŽEB O.S. JULES A JIM

Za posledních pár let jsme výrazně rozšířili nabídku našich programů. Kromě klasických adaptačních programů pro třídy nabízíme také asistované adaptační kurzy (podpora učitelů), podporu třídnických hodin (program PEPPE), vzdělávání a koučing učitelů a mnohé další... Katalog ke stažení zde
Jules a Jim 

ROZJÍŽDÍME PROJEKT PODNIKAVÁ ŠKOLA

Za podpory Nadace Vodafone pilotujeme na čtyřech pražských základních školách a gymnáziích podnikatelské kroužky, v nichž se žáci a studenti se v nich učí dívat se na svět podnikatelskýma očima a rozjet vlastní projekt přímo ve škole. Zároveň pořádáme školení, workshopy a zážitkové kurzy o společensky prospěšném podnikání a inovacích pro studenty, učitele a vedení škol. Více na www.podnikavaskola.cz
Jules a Jim 

LEKTORSKÁ AKADEMIE V PLNÉM PROUDU

Dvanáct mladých lidí se účastní prvního ročníku naší Lektorské akademie. V rámci ročního výcviku se kromě odborných seminářů vedených specialisty z praxe zaměří na trénink dovedností prostřednictvím modelových situací, videotréninku a praxe na adaptačních kurzech o.s. Jules a Jim. Podrobnější info zde
Jules a Jim 

POMÁHÁME NA SVĚT PROJEKTU ELIXÍR DO ŠKOL

Od jara 2013 pomáháme Nadaci Depositum Bonum s rozjezdem projektu Elixír do škol. Jeho cílem je přivést čerstvé absolventy a studenty technických a přírodovědných oborů na univerzitách do škol jako asistenty zkušených učitelů nebo vedoucí kroužků a zároveň podpořit kvalitní a motivované učitele.
© 2010 - Jules a Jim - občanské sdružení podporující rozvoj kolektivu školních tříd i klimatu školy - foto / dokumenty